Christina Västerbo: Mellan rum

Vernissage 6 juni 2016 kl 14. Museichef Ulrica Grubbström inviger och konstnären presenterar sin utställning.
Pågår till 28 augusti 2016

Christina Västerbo:

Utställningen handlar om att befinna sig i gränslandet mellan det befintliga rummet, det målade rummet och ett inre personligt rum. Men också om att befinna sig mellan olika material. Med trådar och andra vardagliga textilier går jag utanför ramarna och undersöker gränserna mellan målning och objekt. Detta uppnås delvis genom att materialet tillåts att rent konkret gå utanför ramarna. Bilden tränger sig ut i rummet. Syftet är att bjuda in betraktaren till en kommunikation med färg och material. Upplevelsen blir till i utställningsrummet, i direkt möte med verken.

Teman som återkommer i mitt konstnärskap och som återfinns i denna utställning, är användandet av lapptäcken, mönsterark för klädsömnad, stygn av färg, vävda trådar och band av färg. Dessa teman har även konkretiserats i form av skapade klädesplagg, vilka i viss mån kan ses som en omvänd användning av den tidiga modernismens ”ready made”.

I mina arbeten finns även inslag av pussel och memoryspel, med bilder som består av separata delar som hör samman. I detta sammanhang återfinns inslag som bygger på att plocka isär och sätta ihop, samt att undersöka olika mönster och strukturer med utgångspunkt från ett abstrakt bildspråk.

Jag arbetar främst med måleri, där färg, trådar, textilier och andra material möts och tar plats. I många av mina bilder, både på duk och på papper, har jag kombinerat färg med maskinsydda sömmar, där både den målade färgen och sömmarna får en framträdande roll och där de ibland överlappar varandra. Detta ger målningarna en textil karaktär där trådar, garn och tyg samverkar med färgen. Jag har på senare tid också arbetat med screentryck som jag i vissa fall infogat i mina målningar.

Jag är intresserad av att se vad som händer när jag plockar in former från olika bildvärldar i mina verk, former från såväl konstvärlden som vardagen.När jag syr i duken eller papperet kommer jag närmare bilden som ett objekt. Att göra så är också ett sätt att förstärka den textila karaktären. För mig känns det också viktigt att inkludera typiskt kvinnliga textiltraditioner – från både hantverk och industri – i mina målningar.

Mellan rum, olja, akryl och filt på duk. 150x150 cm