Johannes med vänner

12 februari 2017–1 maj 2017

Johannes Samuelsson, Anton Ciurar, Anton Clopotar, Helmer Holm, Linn Hansén och Visionärerna

I Umeå har politiskt beslutade stadsplaneringsinsatser vid flera tillfällen genom åren resulterat i såväl påtaglig som högljudd osämja mellan beslutsfattare och medborgare. Kyrkbron och Ålidhemsdungen är två av de mer uppmärksammade konflikterna. Och kritiken mot makthavarnas tilltag i stadsrummet fortsätter.

Konstnären och fotografen Johannes Samuelsson har under flera år dokumenterat och gestaltat samtida fenomen och företeelser i Umeås offentliga rum. I samband med att Kungsgatan byggdes om ville makthavarna styra upp formen på stadens mobila korvstånd. Turerna var många och motstridiga i det som blev till ”Korvkriget”, där Johannes Samuelsson tog parti för korvhandlaren Helmer Holm som kämpade för att slippa de kommunalt designade korvvagnarna.

Andra människor vars närvaro i det offentliga rummet somliga politiker bekymrar sig över, är de EU-migranter som tigger i Umeå. I projektet ”Antons skrotkaminer för utomhusbruk” bygger den romska plåtslagaren Anton Ciurar och hans son Anton Clopotar skrotkaminer som Johannes Samuelsson fotograferar. Nu förvandlas Antons kaminer till konstobjekt som ställs ut här på museet tillsammans med Johannes bilder.

I stadsplaneringsprocesser har medborgardialoger blivit ett kärt önskemål från politikerna. Men vilket inflytande ger egentligen detta till medborgarna? Tillsammans med poeten Linn Hansén har Johannes Samuelsson skrivit och framfört så kallad dialogdikt, bland annat med inspiration och autentiska citat från medborgardialoger i anslutning till rivningen av den centralt belägna mötes- och utsiktsplatsen Apberget i Umeå.

Konst som värmer, bland vänner

Tillsammans med poeten Linn Hansén har Johannes Samuelsson skrivit och framfört så kallad dialogdikt under många år. I sitt skrivande sammanför de autentiska och påhittade dialogstycken från medborgardialoger från rivningen av Apberget i Umeå, Region Västerbottens olika sammankomster och det stundande 400-årsjubileet i Göteborg. Syftet är att kommentera och bearbeta den mängd meningslösa dialoger som vi medborgare ofta hamnar i. En av deras otaliga dialoger finns med i ljudverket Visionärerna som är en del av utställningen här på museet.

En gång ett stadigt stöd för det fria ordet…

Korv och kaminer, nu på museum