Makt och medborgare

22 december 2016–1 maj 2017

Ibland beskrivs Umeå som en stad med extra mycket ruter, krut och kraft när det gäller medborgarnas iver att på olika sätt säga sitt till makthavarna. Och kanske äger faktiskt beskrivningen i viss mån sin riktighet. En levande folklig motkultur, utan politisk färg, har länge präglat Umeå. "Umeåbråken" under tidigt 1900-tal uppmärksammades över hela landet liksom "Ålidhemskravallerna" och ockupationen av "Gula villan" på 1970- och -80-talen. Medan stadsomvandlingen fortsätter, blickar vi här tillbaka på några händelser i historien som fått Umeåborna att höja rösten.

Funkisbiografen Odéon rivs för att bereda plats för hotell, mars 1991.
Foto: Rolf Sixtensson, Västerbottens museum/fotoarkivet