Byggnadsvård

En kunskapsbank med information om lokal byggnadstradition, olika arkitekturstilar samt äldre byggnadsmaterial och hantverkstekniker. Här får du information och inspiration i frågor som rör vård och bevarande av byggnader.

Husmålning

Varsam omvårdnad i Östanbäck. Foto: Pernilla Lindström