Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Dokumentärfotografiskt residens

Open call/utlysning

För andra gången utlyser Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi ett residens för fotografer och filmare. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess fotografer och filmare och verka för samtidsdokumentation. Samt att understödja utforskandet av och möjligheterna med dokumentärfotografi.

Residenset anordnas av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum och vänder sig till fotografer bosatta i Sverige. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess fotografer och filmare och verka för samtidsdokumentation. Samt att understödja utforskandet av och möjligheterna med dokumentärfotografi.

Residenset avser två månaders arbete under perioden 1 juli till 31 december 2019.

Vistelsen ska resultera i påbörjandet/genomförandet av ett dokumentärt projekt i Västerbotten. Vi uppmuntrar även fotografen till publika framträdanden under processens gång.

Fotografens arbete önskas också vid residensets slut (dock inte nödvändigtvis i direkt anslutning) på ett eller annat sätt att inkluderas i museets verksamhet, detta sker i samarbete med fotografen. Vi hjälper även fotografen med ett brett kontaktnät i länet och inom olika konstnärliga professioner men vill poängtera att residenset bygger till stor del på självständigt arbete.

Västerbottens museum är ett länsmuseum med ett rikt utbud av utställningar, programverksamhet, publikationer, arkiv och samlingar. Museet ansvarar för att bevara, vårda och levandegöra kulturhistorien i Västerbottens län och gör det genom arkiv, samlingar, utställningar, programverksamhet, rådgivning och information. I Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi visas dokumentärfotografi och i museets fotoarkiv finner man den prisbelönte fotografen Sune Jonssons livsverk.

Centrumet håller seminarier och föreläsningar, erbjuder ett välsorterat bibliotek med fotografirelaterad litteratur och utgör en mötesplats kring den dokumentära bilden där samtal och diskussion förs med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor. Vi välkomnar fotografen att aktivt delta i detta sammanhang.

I residenset ingår

 • Ett stipendium för att täcka fotografens arbetstid och arbetsmaterial.
 • Resekostnad till och från hemorten vid max fyra tillfällen.
 • Vissa resekostnader inom Västerbottens län.
 • Arbetsrum på museet och tillgång till husets resurser.
 • Boende arrangerat av Västerbottens museum.
 • Möjlighet till handledning av Alexandra A. Ellis, curator och samordnare på Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
 • En kontaktperson som hjälper fotografen med kontakter och annat praktiskt.
 • Tillgång till Västerbottens museums fotoarkiv.
 • Att vara en del av en unik mötesplats för dokumentärfotografi i Sverige.
 • Erbjudande att vid projektets slut införliva fotografens arbete i museets verksamhet.

 

Förutsättningar

 • Fotografen ska vara bosatt i Sverige.
 • Fotografen har sin egen kamerautrustning och dator.
 • Fotografen skall vara i Västerbotten under de två månader residensvistelsen avser.
 • Fotografen uppmuntras att under vistelsen presentera sig och sitt arbete för en allmänhet samt att vara involverad i det sammanhang som museet utgör.
 • Residenset bygger på den projektidé fotografen presenterade i ansökningen.

 

Ansökan
Skicka CV, portfolio (max 10 mb), referenser, projektidé och ett personligt brev där du berättar om ditt fotografi, till residens@vbm.se och ange diarienummer 58/19. Vi tar emot ansökningar både från enskilda fotografer och grupper, var dock medveten om att stipendiet är en engångssumma och därmed delas inom gruppen.

Vi tar emot ansökningar på svenska och engelska.

Jury
Juryn, bestående av personer med bred kompetens och bakgrund inom området, väljer ut en kandidat bland ansökningarna. Juryn utannonserar sitt beslut två veckor efter deadline.

I juryn ingår:

Nina Korhonen, fotograf
Sara Meidell, kulturredaktör, Västerbottens-Kuriren
Maher Abdel Aziz, filmare, fotograf och konstnär
David Magnusson, fotograf
Sofia Breimo, etnolog

Mer om juryn

Datum

Ansökan öppnar 1 mars
Sista ansökningsdag 31 mars
Juryn meddelar sitt beslut senast den 15 april
Residenseperioden pågår under två månader från 1 juli till 31 december

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090-16 39 38
073-926 26 85
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
Museet är stängt
Logotyp