Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Fotoseminarium 2018

18–19 oktober

Perfect Nordic – Perspektiv på föreställningar om Norden

Elin Berge: The Awakening

Årets fotoseminarium tar sin utgångspunkt i några av de företeelser vi idag ser som definierande för de nordiska samhällena: jämlikhet, individualism, skönhet och stil, sekularism, välfärdsstaten och naturromantik. Seminariet sker i samarbete med fotografkollektivet Moment där sex av medlemmarna utforskar den polariserade bilden av de nordiska länderna och presenterar sina enskilda fotografiska projekt som återspeglar dagens realiteter i Norden.

I samband med seminariet öppnar utställningen Almost Perfect där de sex Moment-medlemmarna deltar.

Curator Susanne Fessé som följt gruppen genom hela processen ger en initierad presentation om curatorns roll och historikern Lars Trägårdh delar med sig av sin mångåriga forskning kring den nordiska modellen.

Länk till anmälningsformulär

Medverkande:
Juuso Westerlund – Children of Paradise
Elin Berge – The Awakening
Knut Egil Wang – Jante
Marie Hald – Beginning of the Party
Chris Maluszynski – Framgångsfrisyr
Eivind H Natvig – In One Hundred Years All Is Forgotten

Lars Trädgård – Den nordiska modellen
Lars Trägårdhs forskning berör den nordiska modellen i ett jämförande perspektiv, nationalismen, folkhemmet och välfärdsstatens historiska rötter, individens ställning och rättigheter samt civilsamhällets roll för välfärd och demokrati.

Lars Trägårdh är historiker, forskare och tidigare ledamot i regeringens Framtidskommission. Han är medförfattare till den kritikerrosade och omdiskuterade boken Är svensken människa? om det svenska sociala kontraktets moraliska logik och historiska rötter. Han har även myntat begrepp som ”statsindividualism och ”en svensk teori om kärlek”

Susanne Fessé – Curator med fokus på fotografi i en utvidgad roll
Susanne Fessé berättar om sin curatoriella verksamhet med fokus på fotografi såväl i det offentliga rummet som i gallerirummet. Föreläsningen behandlar hennes roll både i korta intensiva projekt men även, som i samarbetet med Moment i projektet Almost perfekt, en flerårig relation som innefattar, förutom arbetet med en utställning, konstnärssamtal, workshops och deltagande vid seminarier.
Susanne Fessé (1977) är curator, konsthistoriker och skribent verksam i de nordiska länderna. Hon är en av grundarna av och ansvarig utgivare för VERK tidskrift. Susanne är en del av CFF – Centrum för fotografis utställningsgrupp. Förutom utställningar i gallerirum, har hon curerat ett antal platsspecifika utställningar i det offentliga rummet. Som skribent har hon publicerat texter i och för bland annat: Bulletinen, Fotografisk tidskrift, Cora, VERK tidskrift, katalog för Svenska fotobokspriset, Uppsala konstmuseum och Murberget.

 

 

Relaterat

Almost Perfect

Explores the polarized images of nordic countries

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090-16 39 38
073-926 26 85
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp