Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Hundraåring i topptrim

Under några år framöver pågår renoverings- och reparationsarbeten på museets uteområde, för att vi 2021 ska vara i topptrim. Då är det 100 år sedan den första byggnaden, Sävargården, flyttades till friluftsområdet Gammlia. Då hyllade tidsandan nationalromantiken och bilden av svenskarna som det naturälskande folket. Skansen hade öppnat i Stockholm några årtionden tidigare och vid samma tid bildades både Friluftsfrämjandet (under annat namn) och Svenska Turistföreningen.

Under årens lopp har ytterligare ett 30-tal byggnader flyttats till området. De senaste tillskotten kom så sent som förra året då Regementsmuseet vid gamla I20-området lades ned och soldattorpet och arresten flyttades till Gammlia. Tyvärr är skicket på många av husen inte det bästa. Men inför hundraårsjubileet 2021 är målet att både byggnader om området ska vara i prima form och arbetet har redan påbörjats.

Frågor och svar

Vad händer på friluftsmuseet i sommar?
Flera av de kulturhistoriska byggnaderna på vårt uteområde restaureras just nu eftersom de är i dåligt skick. Marken kommer också delvis att grävas upp för att dränera bort fukt och vatten. Därför är de flesta byggnaderna stängda och det finns ingen sommarpersonal i tidstypiska kläder från slutet av 1800-talet som tidigare år. Den enda av friluftsmuseets byggnader som är öppen i sommar är skolhuset, där vi har aktiviteter för barn. Målet är att vi ska ha ett friluftsmuseum i topptrim 2021 då området fyller 100 år!

Är museet med kafé, butik och utställningar också stängt?
Museets huvudbyggnad är öppen precis som vanligt. Fri entré och öppet 10–17 alla dagar samt onsdagar 10–20, fram till 19 augusti.

Får man besöka uteområdet fast det pågår byggarbeten?
Ja, det går alldeles utmärkt att besöka området och titta på restaureringsarbetena. Varje vardag klockan 15 kan du gå med på en byggnadsvisning och lära dig mer om hur kulturhistoriska byggnader bäst tas om hand. Fri entré och samling i museets reception/butik.

Varför har ni stängt i alla byggnader fast det inte renoveras i alla?
De byggnader som renoveras har tömts på innehåll och det förvaras bland annat i de hus som är friska. Att hålla alla byggnader stängt ger oss också stor frihet att snabbt kunna flytta saker och använda byggnaderna för förvaring av byggmaterial och annat. Det sydsamiska vistet är öppet för att besöka och kliva in i på vardagar mellan kl 10–16. Personal finns i närheten och utför byggnadsvårdsarbeten och tittar till kåtan och vistet då och då under dagen. 

Varför syns inte något byggarbete?
I perioder kanske det ser väldigt stilla och lugnt ut, men området är stort och det pågår saker lite här och var. En del arbeten görs inomhus och i vissa fall väntar vi på entreprenörer som ska komma och påbörja arbetet.

Varför har ni tagit bort staketet runt dammen och vad ska hända runt den?
Vi tog bort stängslet för att ge mer plats för picknick utomhus och skapa fler ytor att vistas på. Det underlättar också för gräsklippning och ger ett mer öppet intryck till hela området. I planen för kommande tre år ingår också att skapa fler sittplatser utomhus och runt dammen så att det ska bli lätt att ta en fikakorg från kaféet med sig ut. Problemen med att dammen växer igen ska förhoppningsvis få en lösning nu också. I sommar grävs dränering runt husen och vattnet ska då ledas ner till diket som förser dammen med vatten. Med större genomflöde hoppas vi att växtligheten i dammen minskar.

Var är alla djur som brukar vara i hagarna?
Vi har inga djur i hagarna kommande tre somrar eftersom alla resurser – i form av pengar och personal – går till restaureringen. Om djuren kommer tillbaka till området 2021 är osäkert just nu. Det krävs stora ytor för bete och godkända stall att ha djuren i på natten. Det har vi inte och bedömer inte att det är en rimlig prioritering av våra resurser. Det finns andra anläggningar runt Umeå som har mycket bättre förutsättningar att ha djur och vi tycker att det är bättre att proffsen tar hand om djuren. Vill du se får, höns och andra djur så rekommenderar vi Forslunda gymnasium som har sommaröppet samt 4H-gårdar runt Umeå.

Hur har det kunna gå så här långt, att byggnaderna är i så dåligt skick?
Den främsta orsaken är att flera av husgrunderna har varit felaktigt konstruerade från 1950-talet då husen flyttades till sina nuvarande platser. Det har varit för tätt under husen så golvåsar har angripits av fukt och i vissa fall mögel. Mindre underhållsarbeten har gjorts löpande under alla år, till exempel målning och lagning av broar eller hängrännor. Sommaren 2013 hade vi senast en byggnadsvårdssommar då flera av byggnaderna också var stängda. Då bilade vi bort betong i husgrunden på ladugården, precis som vi kommer att göra nu. Till slut kommer dock alla fastighetsägare till en punkt då mindre underhåll inte räcker utan man måste göra en större insats. Där är vi idag. De senaste tio åren har vi dessutom haft stort fokus på ombyggnationen av huvudbyggnaden som stod klar 2013, och därefter ett Kulturhuvudstadsår. Så nu är precis rätt tid att göra detta. Med den här stora insatsen kommer vi förhoppningsvis att slippa göra något så här omfattande igen på många, många, många (!) år.

Vad kommer att vara nytt 2021?
Vi har en omfattande vård- och underhållsplan för hela området som nu ligger till grund för allt som görs. Det är huvudsaklig prioritet. Parallellt med detta pågår ett visionsarbete som ska staka ut vägen från 2021 och framåt. Vi har massor av idéer men måste tratta ner dem och bestämma vad som ska förverkligas. För att kunna genomföra idéer och utveckla området söker vi därför projektmedel och samarbetspartners.

Läs mer om allt detta och lite till i den dagstidningsbilaga som vi producerat inför sommaren 2018.

Byggnadsvisningar i sommar
Följ med på en guidad tur bland hus och gårdar
Varje vardag kl 15, samling i receptionen

Kontakt och information

Urban Gelfgren

Avdelningschef, information & kommunikation
090-16 39 52
070-223 00 23
urban.gelfgren@vbm.se

Jimmy Korpenwinge

Sakkunnig, byggnadsvård
070-274 54 40
jimmy.korpenwinge@vbm.se 

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp