Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp
Foto: Emelie Sigfridsson

Snart… öppnar vi igen

18 maj

Beslutet att öppna grundar sig på att det rådande smittläget är mer stabilt i både landet och i Västerbotten. Vi följer dock myndigheternas rapportering och rekommendationer löpande och kommer att agera efter det.

Vi har vidtagit flera åtgärder för en säkrare museimiljö för besökare och personal med utökade städrutiner, handsprit på lämpliga platser, informationsskyltar samt åtgärder för att undvika trängsel.

Programpunkter som riskerar att samla mycket folk inom begränsade utrymmen – exempelvis vernissager – avstår vi ifrån tills vidare. Programverksamhet som kan ske under mer kontrollerade former – med begränsat antal besökare – kommer att kunna äga rum. Håll koll i kalendern.

Uthyrning av lokaler till externa aktörer för konferens och möten är tills vidare pausad. Helena Elisabeth kyrka kan emellertid bokas för dop och bröllop.

Inget kvällsöppet på onsdagarna.

Men hemskt mycket välkommen ska du vara från 18 maj under förutsättning att du känner dig frisk och att du följer reglerna om socialt avstånd.

Kontakt och information

Logotyp
Stängt/Closed
Logotyp