Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Insamlingspaus till några av museets samlingar under 2023

Västerbottens museum samlar in, vårdar och förvaltar kulturhistoriska- och arkeologiska föremål, arkivhandlingar, fotografier, konstverk och böcker från hela länet. Insamling sker oftast i form av gåvor från allmänhet som kontaktar museet med erbjudande om förvärv.

Under 2023 tar Västerbottens museum dock inte emot gåvor av kulturhistoriska föremål, fotografi, film, arkivhandlingar, textiler och böcker. Arkeologiskt material eller gåvor av konst tar vi fortsättningsvis emot. Anledningen till beslutet är att vi under året behöver ägna vår tid till hantering av museets arkiv och samlingar, såsom omhändertagande av tidigare gåvor, och kan därför inte handlägga nya gåvor parallellt.

Vi är mycket tacksamma för tidigare gåvor och hoppas på överseende med denna insamlingspaus och önskar er varmt välkomna tillbaka nästa år med erbjudande om gåvor.

Ring eller skicka e-post
Viktigt att veta för dig som vill skänka gåvor till museets samlingar framöver är att personalen i museets reception aldrig tar emot gåvor eller förvarar dessa för vidareförmedling till handläggaren. Receptionen kan däremot hjälpa dig med att förmedla kontakter till rätt person på museet – men det är enbart handläggaren som kan ta emot föremålet.

Ring eller skicka e-post där du berättar om vad du vill skänka. Handläggningen går snabbare om du bifogar en bild och lämnar information om gåvan. Handläggaren processar erbjudandet vidare i en arbetsgrupp som beslutar om gåvan kan tas emot.

Arkeologiskt material och konst
Arkeologiskt material eller gåvor av konst tar vi fortsättningsvis emot under året.

Har du hittat arkeologiska fynd och även fornlämningar i naturen:
Kontakta museets arkeolog:
E-post: tone.hellsten@vbm.se
Tel: 090 20 20 324

Har du konstverk eller konstnärliga skisser som du vill skänka:
Kontakta museets konstantikvarie:
E-post: suzanne.steneberg@vbm.se
Tel: 090 20 20 319

Västerbottens museum utför inte ekonomiska värderingar av konst och föremål.

Vi tackar för ditt intresse att skänka till museets samlingar!

 

Med vänliga hälsningar
Veronica Karlsson
Avdelningschef för samlingar på Västerbottens museum

Relaterat

Samlingar

Museets främsta uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Kunskapen om kulturarvet ska dessutom göras tillgänglig i form av publikationer, utställningar, programverksamhet, arkiv, rådgivning, visningar och information. För att ha något att arkivera, publicera och ställa ut måste man samla på sig. I ordboken lyder definitionen av ett museum: […]

Kontakt och information

Veronica Karlsson

Avdelningschef: Samlingar
090 20 20 370
veronica.karlsson@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp