Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Open call/utlysning

Dokumentärfotografiskt residens, Västerbotten

Residenset anordnas av Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi på Västerbottens museum och vänder sig till fotografer bosatta i Sverige. Syftet är att främja den dokumentära bilden, dess fotografer och filmare och verka för samtidsdokumentation. Samt att understödja utforskandet av och möjligheterna med dokumentärfotografi.

Residenset avser två månaders arbete fördelat mellan 1 september och 31 december 2020.

Vistelsen ska resultera i påbörjandet/genomförandet av ett dokumentärt projekt i Västerbotten. Vi uppmuntrar även fotografen till publika framträdanden under processens gång.

Fotografens arbete önskas också vid residensets slut (dock inte nödvändigtvis i direkt anslutning) på ett eller annat sätt att inkluderas i museets verksamhet, detta sker i samarbete med fotografen. Vi hjälper även fotografen med ett brett kontaktnät i länet och inom olika konstnärliga professioner men vill poängtera att residenset bygger till stor del på självständigt arbete.

Västerbottens museum är ett länsmuseum med ett rikt utbud av utställningar, programverksamhet, publikationer, arkiv och samlingar. Museet ansvarar för att bevara, vårda och levandegöra kulturhistorien i Västerbottens län och gör det genom arkiv, samlingar, utställningar, programverksamhet, rådgivning och information. I Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi visas dokumentärfotografi och i museets fotoarkiv finner man den prisbelönte fotografen Sune Jonssons livsverk.

Centrumet håller seminarier och föreläsningar, erbjuder ett välsorterat bibliotek med fotografirelaterad litteratur och utgör en mötesplats kring den dokumentära bilden där samtal och diskussion förs med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor. Vi välkomnar fotografen att aktivt delta i dessa sammanhang.

I residenset ingår

 • Ett stipendium för att täcka fotografens arbetstid och arbetsmaterial.
 • Resekostnad till och från hemorten vid max fyra tillfällen.
 • Vissa resekostnader inom Västerbottens län.
 • Arbetsrum på museet och tillgång till husets resurser.
 • Boende arrangerat av Västerbottens museum.
 • Möjlighet till handledning av Alexandra A. Ellis, curator och samordnare på Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi.
 • En kontaktperson som hjälper fotografen med kontakter och annat praktiskt.
 • Tillgång till Västerbottens museums fotoarkiv.
 • Att vara en del av en unik mötesplats för dokumentärfotografi i Sverige.
 • Erbjudande att vid projektets slut införliva fotografens arbete i museets verksamhet.

 

Förutsättningar

 • Fotografen ska vara bosatt i Sverige.
 • Fotografen har sin egen kamerautrustning och dator.
 • Fotografen skall vara i Västerbotten under de två månader residensvistelsen avser.
 • Fotografen uppmuntras att under vistelsen presentera sig och sitt arbete för en allmänhet samt att vara involverad i det sammanhang som museet utgör.
 • Residenset bygger på den projektidé fotografen presenterade i ansökningen.

Ansökan

Skicka CV, portfolio (max 10 mb), referenser, projektidé och ett personligt brev där du berättar om ditt fotografi, till residens@vbm.se och ange diarienummer 48/20. Vi tar emot ansökningar både från enskilda fotografer och grupper, var dock medveten om att stipendiet är en engångssumma och därmed delas inom gruppen.

Vi tar emot ansökningar på svenska och engelska.

Juryn

Juryn, bestående av personer med bred kompetens och bakgrund inom området, väljer ut en kandidat bland ansökningarna. Juryn utannonserar sitt beslut senast tre veckor efter deadline.

Juryn består av:

 • Jens Olof Lasthein, fotograf
 • Anusha Andersson, regissör och kulturproducent
 • Klara Källström, fotograf
 • Sofia Breimo, etnolog Västerbottens museum
 • Ola Nordebo, politisk chefredaktör Västerbottens-Kuriren

Info om jurymedlemmarna

Datum

 • Ansökan öppnar 2 mars
 • Ansökan stänger 5 april
 • Juryn meddelar sitt beslut före 26 april
 • Residenseperioden pågår under två månader mellan 1 september och 31 december 2020

Tidigare residenter

2019 Salad Hilowle

2018 Maria Mäki

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090-16 39 38
073-926 26 85
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
Museet är stängt
Logotyp