Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Ångbåten Thule

Ångbåtstrafiken längs Norrlandskusten inleds redan 1837. Ångbåten Norrland är den första som trafikerar sträckan Stockholm – Umeå. Trafiken är främst inriktad på godstransport.

Under 1870- och 1880-talen ökar persontrafiken. Att resa från Umeå till Stockholm tar fyra-fem dygn. Det är både billigare och bekvämare än hästskjuts på dåliga landsvägar. Thule, Uman och Westerbotten heter fartygen som angör Umeå hamn.

Trots ångbåtarnas många fördelar finns det en stor misstro mot dem. Man är rädd för att en vedeldad båt ska börja brinna och det påstås att ångbåtarna skrämmer fisken. Det ses också som onaturligt att de går mot vinden.

När järnvägen kom till Umeå 1896 övergick både varu- och persontransporterna till tåg – det nya, snabba och billiga transportmedlet.

English

The steamboat Thule

Steamboat traffic along the Norrland coast began in 1837. The steamboat Norrland is the first to traffic the Stockholm–Umeå route. The traffic was mainly to ship goods.

During the 1870s and 1880s, passenger traffic increases. Travelling from Umeå to Stockholm takes four to five days. It is both cheaper and more comfortable than traveling by horse-drawn carriages on bad country roads. Thule, Uman and Westerbotten are the ships that dock at the port in Umeå.

Despite the many advantages of steamboats, people continue to distrust them. People fear that a wood-fired boat will catch fire, and some say that the steamboats scare the fish. The fact that they go against the wind also is considered unnatural.

When the railway came to Umeå in 1896, both goods and passenger transport shifted to trains – the new, fast and cheap form of transport.

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp