Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Kommunalrådet Tomas Mörtsell klipper bandet vid den officiella invigningen av Årets Kulturkommun i Västerbotten.

Årets kulturkommun – Storuman

I samband med Storumandagarna 28–30 juni invigdes formellt Storuman till Årets Kulturkommun i Västerbotten under läsåret 2019/20. Hösten och våren är fyllda med en rad aktiviteter runt om i hela kommunen. Du kan ta del av allt som händer genom Storumans kommuns webbplats: www.storuman.se.

Möt museet i Storuman i vår

28–29 mars kl 10–15 • Tärnaby Folkets hus
Samisk kulturarvsmässa
Bläddra bland gamla fotografier, lyssna på föredrag och titta på utställningar och föremål från Tärna sameförenings föremålssamling. Möt personal från Västerbottens museum och Storumans kommuns fotoarkiv.
Fri entré.

Hela programmet för våren


Om Årets kulturkommun i Västerbotten
Årets Kulturkommun i Västerbotten är en utmärkelse som tilldelas en särskild kommun i länet under ett läsår. Bakom utnämningen står Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan som tillsammans med en rad andra kulturutövare är verksamma i hela länet. Året innebär ett extra stort utbud av kultur från länsaktörerna som planerar och genomför publika arrangemang, workshops, program för skola, debatt och mycket mer tillsammans med det lokala kultur- och föreningslivet.

Bakgrund
2018 delades utmärkelsen ”Årets kulturkommun i Västerbotten” ut för första gången. Sorsele kommun stod då som mottagare. Upprinnelsen sträcker sig dock hela 20 år bakåt i tiden, till 1998 då Västerbottens museum initierade ”Länsmuseidagar”. De första tio åren var det länsmuseet, flera arkiv och hemslöjdsföreningen som höll i arrangemanget och tog med sig föremål, fotografier, arkivhandlingar och slöjd till en utvald kommun under några dagar varje år. 2008 anslöt Västerbottensteatern och 2009 Norrlandsoperan i planeringen och genomförandet, och därefter har alla aktörer med länsuppdrag bjudits in att medverka. 2017 gjordes en utvärdering av upplägget som dittills hade bestått av mellan fyra och sju intensiva dagar med kultur i en specifik kommun. Beslut fattades under 2017 att utveckla arbetet till att omfatta ett helt år.

Syfte och mål
Syftet med Årets Kulturkommun i Västerbotten är att manifestera kulturens betydelse i en utvald kommun varje år. Med gemensamma krafter blir kulturen mer synlig än om var och en arbetar själv. Målet är också att fler länsbor ska lära känna de aktörer som arbetar med offentlig kultur i länet. Kontaktnät och samarbeten som skapas under året är därför viktiga för institutionernas fortsatta arbete med att erbjuda kultur i hela länet.

Organisation
Initiativtagare till Årets Kulturkommun i Västerbotten är VD:arna för Västerbottens museum, Västerbottensteatern och Norrlandsoperan. De utgör också styrgrupp och beslutar vem som ska utses till Årets Kulturkommun i Västerbotten efter ett ansökningsförfarande. De tre parterna utser också ansvariga personer som praktiskt arbetar med Årets Kulturkommun i Västerbotten i nära samarbete med den kommun som får utnämningen. Den kommun som är utvald blir uppvaktad av institutionerna och överenskommelser träffas. Därefter hålls alltid ett eller flera offentliga möten i centralorten så att alla kan ta del av planeringen. Utifrån det mötet, och fortsatta kontakter, skapas fullmatat program med inslag från alla medverkande.

Logotyp
Museet är öppet idag 10 - 17
Logotyp