Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Skolprogram hos er

Vi kommer gärna ut till skolor utanför kommunen, eller till skolor i kommunen som har svårt att ta sig till museet. Med god framförhållning kan vi även skräddarsy program utifrån specifika önskemål.

VÅRTERMINEN 2020


 

Stenåldersliv

Hur levde de första människorna i vårt län och vilka spår finns det kvar efter dem? Vad betyder de hemlighetsfulla symbolerna på bergväggarna? Vad hade de för kläder och vad åt de för mat? Vi tittar på föremål och redskap som de lämnat efter sig, men även deras skräp. Eleverna får sedan prova på ett eller flera praktiska moment, exempelvis göra en egen hällmålning med rödockra, skjuta med pil och båge och prova tekniken att göra eld med eldborr.

Målgrupp: årskurs 3–6
Längd: 1,5–2 timmar
Plats: klassrum
Tidsperiod: hela terminen

Kontakt och bokning från vecka 2:
Mattias Johansson mattias.johansson@vbm.se 090-16 39 07


 

Kamp för demokrati

Hur var det att leva i Västerbotten vid förra sekelskiftet, när Sverige var ett odemokratiskt land? Hur kom det sig att vissa personer hade upptill 40 röster i valet medan de flesta inte fick rösta alls? Hur hänger första världskriget och kvinnlig rösträtt ihop? Vilka folkrörelser fanns det i Sverige och vilken betydelse hade de i kampen för att skapa demokrati?

Vi möter personer som kämpade för jämställdhet, rättvisa och kvinnlig rösträtt för 100 år sedan, men också personer som drivit demokrati-frågor under 1900- och 2000-talen. Eleverna får som avslutning jobba tillsammans med att fundera runt hur de politiska partierna idag kan ses i ljuset av sitt historiska arv.

Målgrupp: Årskurs 7–9 och gymnasiet, SFI (steg 3)
Längd: 90 minuter
Tidsperiod: 14 januari–24 april

Kontakt och bokning från vecka 2:
Maine Wallentinsson  maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


 

Berättarworkshop

I den här workshopen får deltagarna prova på muntligt berättande. Vi inleder med att förstå berättelsens uppbyggnad och beståndsdelar och jobbar sedan fram egna berättelser. Både fantasiberättelse och personliga berättelser.

Vi gör improvisationsövningar, berättarövningar och tar hjälp av bilder och föremål.

Med hjälp av berättelser lär vi om själva och vår omgivning, lär oss uttrycka oss och att lyssna och får se nya sidor hos varandra.

Målgrupp: Alla.
Antal deltagare: Max 20 per pass
Längd: 90 minuter
Tidsperiod: hela terminen.

Kontakt och bokning:
Ingela Wall ingela.wall@vbm.se 090-16 39 42

Kontakt och information

Ingela Wall

Museipedagog
090 20 20 342
ingela.wall@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp