Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Skolprogram utanför museet

Brett utbud – från årskurs 1 till gymnasiet och SFI. Erbjuds tisdag, onsdag och torsdag veckorna 40–43.

Obs! dessa program erbjuds endast skolor utanför Umeå kommun

HÖSTTERMINEN 2018


Konst utifrån diskrimineringsgrunderna

Konst har ofta använts för att uttrycka åsikter om det samhälle vi lever i. Genom att ifrågasätta och peka på orättvisor och diskriminering erbjuder konsten nya perspektiv på hur samhället är eller borde vara. Vi använder oss av diskrimineringsgrunderna* för att få syn på detta och lyfter fram exempel på konstverk ur Umeå kommuns konstsamling samt konst med koppling till Västerbotten. Vi gör praktiska övningar i par och i grupp, diskuterar och tycker till!

*Diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Målgrupp: gymnasiet
Tidsåtgång: 90 minuter  


Nationella minoriterer

Lär känna Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer. Vi har levt tillsammans i Västerbotten i århundraden, men vad vet du om de olika minoriteternas historia, kultur och levnadsvillkor? Vad har vi alla gemensamt och vad är speciellt för vardera minoritetsgrupp?

Utifrån berättelser, intervjuer, filmer och föremål får eleverna ta del av våra nationella minoriteters kultur och levnadsvillkor, både förr och nu. Programmet avslutas med grupparbete och redovisning i helklass.

Målgrupp: mellanstadiet – gymnasiet
Tidsåtgång: 90 minuter


På flykt

Varför tvingas människor fly? Hur många flyktingar kommer till Sverige och vilka får stanna? Vad är asyl?  I dag pågår ungefär 30 väpnade konflikter runtom i världen och mer än 60 miljoner människor beräknas vara på flykt. En liten del av dessa människor tar sig hela vägen till Sverige, men vad händer sen?

I rollspelet ”På flykt” delas eleverna in i mindre grupper och får leva sig in i att vara en familj på flykt. De får tillsammans ta ställning till en mängd svåra beslut baserade på verkliga flyktsituationer. Rollspelet är framtaget av Röda Korsets ungdomsförbund utifrån berättelser från människor som varit på flykt. Det är utformat för att göra siffror, information och mänskliga rättigheter till någonting som känns i magen och ger möjligheter till eftertanke hur det kan vara att befinna sig på flykt.

Programmet avslutas med information och diskussion kring migrationsströmmar i världen och belyser frågan om asyl som en mänsklig rättighet.

Målgrupp: Årskurs 9 och gymnasiet
Tidsåtgång: 2,5 timmar
Max 25 deltagare
Lokal: Stora utrymmen/korridorer samt ett vanligt klassrum.


Workshop i berättande

Berättande är vitt och brett och vi bär alla på berättelser. Självupplevda eller påhittade. Samhällskritiska eller historiska.  I denna workshop får eleverna prova på muntligt berättande i form av korta improvisations- och berättarövningar för att hitta personliga berättelser och dela med sig av dem.

Vi gör övningar i sceniskt framträdande och jobbar på hur berättelser kan framföras. Workshopen kan skräddarsys och genomföras med inriktning mot ett särskilt önskat tema.

Målgrupp: Årskurs 3 – gymnasiet, SFI, seniorgrupper
Tidsåtgång: 90 minuter
Lokal: klassrum, bibliotek, aula


En skoldag förr

Hur såg en skoldag ut för 100 år sedan? Vad hände om man kom för sent till lektionen och varför skulle eleverna ta med hartassar till skolan? Eleverna får låna tidstypiska kläder och uppleva en skoldag med bland annat biblisk historia, högläsning och att skriva på griffeltavlor.  Välkommen till en tidsresa till ett annorlunda Sverige, där det varken fanns demokrati eller religionsfrihet och där barns rättigheter inte var självklara.

Medtag en tidstypisk liten matsäck: smörgås i papper och mjölk/dryck i glasflaska.

Målgrupp: Åk 2-4
Tidsåtgång: 2,5 timmar

Kontakt och information

Ingela Wall

Museipedagog
090-16 39 42
073-811 78 01
ingela.wall@vbm.se

Maine Wallentinson

Museipedagog
090-16 39 47
070 522 72 66
maine.wallentinson@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp