Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Skolprogram hos oss

Museet erbjuder skolprogram i anslutning till permanenta och tillfälliga utställningar, samt i våra utomhusmiljöer. Med god framförhållning kan vi även skräddarsy program utifrån specifika önskemål.

Tänkvärt inför besöket

Observera att museet har stängt för allmänheten på måndagar, och det är endast i undantagsfall vi kan erbjuda skolprogram under denna veckodag.

PROGRAM VÅRTERMINEN 2019


 

Hundra år av demokrati

Hur var det att leva i Umeå vid förra sekelskiftet, när Sverige var ett odemokratiskt land? Hur kom det sig att vissa personer hade upptill 40 röster i valet, medan de flesta inte fick rösta alls? Hur hänger första världskriget och kvinnlig rösträtt ihop? Hur gick det till när Sverige blev ett demokratiskt land?

I utställningen ”Umeå – minnen och framtid” möter vi Anna Grönfeldt och andra personer här i Umeå som kämpade för demokrati, allmän rösträtt och jämställdhet. Vi tittar även på den nyproducerade utställningen ”Ja, må den leva – demokratin uti hundrade år”, som Sveriges riksdag producerat till hundraårsjubileet av demokratins genombrott.

Eleverna får sedan jobba praktiskt med frågor som: Är det rätt att bryta mot lagen för att åstadkomma förändring? Finns det orättvisor i dag som du vill protestera emot? Vilka frågor tycker du är viktigast att kämpa för där du bor?

Målgrupp : Årskurs 7–9 och gymnasiet
Längd : 90 minuter
Tidsperiod: mars–april

Kontakt och bokning:

Maine Wallentinsson  maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


 

En skoldag förr

Hur såg en skoldag ut vid sekelskiftet 1900? Vad hände om någon kom för sent till lektionen, och varför skulle eleverna ta med hartassar till skolan?

I vårt gamla skolhus får eleverna uppleva hur en skoldag kunde se ut runt sekelskiftet, med bland annat biblisk historia, högläsning och att skriva på griffeltavlor. Välkommen till en tidsresa till ett annorlunda Sverige, där det varken fanns demokrati eller religionsfrihet!

Eleverna får låna tidstypiska kläder. Medtag en tidstypisk liten matsäck att äta i klassrummet: smörgås i papper och mjölk/dryck i flaska.

Målgrupp: Åk 2–4
Längd:  2,5 tim
Tidsperiod: april–maj

Kontakt och bokning:
Maine Wallentinsson  maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


 

I 20 & K 4: Perspektiv på regementsstaden

För inte så länge sedan förväntades alla svenska män göra den obligatoriska värnplikten och i många städer, så även i Umeå, var militärer och stridsfordon ett vardagligt inslag i stadslivet. I dag är Umeås regementen nedlagda men militären har ändå satt sin prägel på staden.

Samtidigt är världen fortfarande full av krig, katastrofer och konflikter. Kanske kommer både värnplikten och den militära närvaron i stan att komma tillbaka? Vi berättar, med utgångspunkt i utställningen ”I 20 & K 4: Perspektiv på regementsstaden”, om Umeås historia som militärstad och om hur omvärlden såg ut under Kalla Kriget. Vi gör också praktiska övningar där eleverna själva får reflektera kring frågor om krig, konflikt, demokrati och migration.

Klassen får också en stadsvandringskarta baserad på utställningen, som läraren kan använda vid ett senare tillfälle eller efter avslutat skolprogram.

Målgrupp: Årskurs 9, gymnasiet, vuxengrupper, SFI
Längd: 90 min
Tidsperiod: jan–maj

Kontakt och bokning:
Mattias Johansson mattias.johansson@vbm.se 090-16 39 07


 

Meddelanden från forntiden

Kan vi tolka de hemlighetsfulla symbolerna på bergväggarna som gjordes av människor som levde här för tusentals år sedan? Vad ville de berätta? Vi tittar på hällbilder och föremål som finns bevarade från denna tid, inkl. världens äldsta skidor, och lär oss mera om hur människorna levde under stenåldern här i Norrland. Sedan arbetar vi praktiskt med att bland annat göra egna målningar med rödockra och provar att använda eldborr.

Målgrupp: Årskurs 3–4
Längd: 90 min
Tidsperiod: Hela terminen

Kontakt och bokning:
Mattias Johansson mattias.johansson@vbm.se 090-16 39 07


 

Leksaker från förr

Hur var det att vara barn för 100 år sedan? Vad lekte barn på den tiden? Hur gjorde de som inte kunde köpa leksaker i en affär?

Vi tittar på bilder av barn och leksaker förr i tiden och provar dockor av vedträn, djur av kottar, knappsnurror och andra hemmagjorda leksaker. Sedan får barnen göra ett eget kottdjur.

Målgrupp: 3–6 år
Längd: 60 min
Tidsperiod: Hela terminen

Kontakt och bokning:
Maine Wallentinsson  maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


 

Sameliv – lär känna Nordens urfolk

Hur levde samerna här i Västerbotten förr i tiden? Vad betyder urfolk, och vad gör en renskötare? Vid elden inne i kåtan tittar vi på föremål och foton och lär oss mera om samisk kultur och samhälle – både förr och nu. Eleverna får även prova på att kasta lasso.

Vi håller till utomhus i våra samiska visten, så tänk på att ha kläder efter väder.

Målgrupp: Förskola, grundskola, gymnasium, vuxengrupper, SFI
Längd: 90 min
Tidsperiod: april–maj

Kontakt och bokning:
Mattias Johansson mattias.johansson@vbm.se 090-16 39 07


 

Konst utifrån diskrimineringsgrunderna

Samarbete mellan Umeå konsthall och Västerbottens museum

Konst har ofta använts för att uttrycka åsikter om det samhälle vi lever i. Genom att ifrågasätta och peka på orättvisor och diskriminering erbjuder konsten nya perspektiv på hur samhället är eller borde vara. Vi använder oss av diskrimineringsgrunderna* för att få syn på detta och lyfter fram exempel på konstverk ur Umeå kommuns konstsamling samt konst med koppling till Västerbotten. Vi gör praktiska övningar i par och i grupp, diskuterar och tycker till!

*Diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet, vuxengrupper, SFI
Tid: 90 minuter
Plats: Västerbottens museum, Umeå konsthall eller hos er på skolan
Tidsperiod: Hela terminen

Kontakt och bokning:
Ingela Wall ingela.wall@vbm.se 090-16 39 42


 

Se konst – skapa berättelser

Vi besöker en eller flera utställningar:  Guernica – Bagdad, Pussel och pirater, Broderade bildberättelser, Hemma hos Plupp, Konsthögskolans elevutställning.

Vi undersöker hur konstnärerna har gjort och tänkt, vi ser på teknik och innehåll. Utifrån detta skapar vi sedan egna berättelser och ibland skapar vi även konst.

Målgrupp: 3–9 år
Antal deltagare: Max 20 per pass
Längd: 90 minuter
Tidsperiod: Hela terminen

Kontakt och bokning:
Ingela Wall ingela.wall@vbm.se 090-16 39 42 


 

Att uppleva migration

Har du flyttat någon gång? Inom Sverige? Till eller från Sverige? Hur var det? Eller hur tror du att det skulle vara? Vad är viktigt för dig? Berätta!

I utställningen “Emigrant Memoar” utforskar fotografen Linda Maria Thompson hur erfarenheter av migration visualiseras, såväl i nutid som historiskt – på det personliga planet och på ett kollektivt. Med sin egen erfarenhet av flera kulturer och med kollektiva amerikanska och svenska migrationshistorier fyllda av längtan, kärlek och förlust undersöker Linda Maria Thompson tillstånd av att befinna sig i mellanrummen.

I denna workshop gör vi berättarövningar och delar med oss av våra olika upplevelser.

Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet, vuxengrupper, SFI.
Antal deltagare: Max 20 per pass
Längd: 90 min
Tidsperiod: 26 feb–3 maj

Kontakt och bokning:
Ingela Wall ingela.wall@vbm.se 090-16 39 42


 

Hur kan vi nå de Globala målen?

Globala målen för hållbar utveckling är 17 stycken och är framtagna av 193 medlemsländer i Förenta nationerna. I begreppet hållbar utveckling samlas de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. För att Globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället inkluderas – från organisationer till individer.

I denna workshop undersöker vi de Globala målen vidare. Vilka är de 17 målen? På vilket sätt kan du som individ hjälpa till att bromsa klimatförändringarna, göra samhället mer jämlikt, förbättra vår psykiska hälsa? Har du gjort något för hållbar utveckling som du kan dela med dig av? Kommer du på en idé här och nu?

Med hjälp av muntligt berättande delar vi med oss av våra tankar, åsikter och berättelser.

Målgrupp: Mellan- och högstadiet, gymnasiet, vuxengrupper.
Antal deltagare: Max 20 per pass
Längd: 90 min
Tidsperiod: Hela terminen

Kontakt och bokning:
Ingela Wall ingela.wall@vbm.se 090-16 39 42


 

Berättarworkshop

I den här workshopen får deltagarna prova på muntligt berättande. Vi inleder med att förstå berättelsens uppbyggnad och beståndsdelar och jobbar sedan fram egna berättelser. Både fantasiberättelse och personliga berättelser.

Vi gör improvisationsövningar, berättarövningar och tar hjälp av bilder och föremål.

Med hjälp av berättelser lär vi om själva och vår omgivning, lär oss uttrycka oss och att lyssna och får se nya sidor hos varandra.

Målgrupp: Alla.
Antal deltagare: Max 20 per pass
Längd: 90 minuter
Tidsperiod: hela terminen.

Kontakt och bokning:
Ingela Wall ingela.wall@vbm.se 090-16 39 42


 

Broderade berättelser

De broderade bildberättelserna i Britta Marakatt-Labbas konst kombinerar mytologi och politik, de lyfter viktiga minnen och kritiserar förhållanden i samtiden. Det är skildringar av historiska händelser, aktivism och samhälleligt tänkande kring natur, miljö och människa.

I denna workshop tar vi del av berättelserna som finns i verken.

Verket “Garjját” från 1981, handlar om konflikten som rasade kring byggandet av ett vattenkraftverk i Alta-älven, en av de sista orörda älvarna. “Johtin” från 2016, berättar om hur gruvdriften tvingat fram en flytt av hela Kirunas stadskärna. “Mailmmiviidosas liegganeapmi” från 2009 betyder på svenska “Global uppvärmning”.

Vilka fler berättelser kan du hitta? Vilka nya berättelser skapar du? Vilka andra viktiga historiska skildringar skulle du vilja gestalta och hur?

Vi hjälps åt med att formulera vad en berättelse är, tar del av några traditionella samiska berättelser, myter och sagor och ger oss sedan på att skapa personliga berättelser, både muntligt och visuellt.

Målgrupp: Mellan- och högstadiet, gymnasiet, vuxengrupper, SFI.
Antal deltagare: Max 20 per pass
Längd: 90 min
Tidsperiod: 16 april–24 maj

Kontakt och bokning:
Ingela Wall ingela.wall@vbm.se 090-16 39 42

Logotyp
Museet är öppet idag 11 - 17
Logotyp