Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
I utställningen En gång i Västerbotten

Skolprogram hos oss

Museet erbjuder skolprogram i anslutning till permanenta och tillfälliga utställningar, samt i våra utomhusmiljöer. Med god framförhållning kan vi även skräddarsy program utifrån specifika önskemål.

Tänkvärt inför besöket

Observera att museet har stängt för allmänheten på måndagar, och det är endast i undantagsfall vi kan erbjuda skolprogram under denna veckodag.

PROGRAM HÖSTTERMINEN 2020


En gång i Västerbotten

Följ med på en resa genom Västerbotten på 1880-talet, och möt barnen Stina, Anna och Per. Stinas familj är renskötare, Anna bor på en bondgård och Per jobbar som springpojke i Umeå hamn. Genom att hjälpa barnen med deras arbete i respektive miljö, får eleverna en inblick i barns liv i länet för 150 år sedan. Hur går det till när man flyttar med sina renar till en ny boplats? Vad användes en storhässja till på bondgården och vad hade man djuren till? Vilka varor exporterades från Västerbotten och vilka varor kom in till Umeå hamn från länder långt borta?

I vår nyproducerade lek- och lärutställning ”En gång i Västerbotten” får eleverna ta på sig tidsenliga kläder och prova olika sysslor i de tre miljöerna, och samtidigt lära sig om länets historia. Hur var det att vara barn på den här tiden och vilka skillnader är det mellan barns rättigheter nu och då?

Målgrupp: Årskurs 1–3. För förskoleklass erbjuder vi ett nedkortad program
Längd: 2 timmar
Tidsperiod: 1 september–18 december

Kontakt och bokning:
Maine Wallentinsson
maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


Intryck, uttryck, berätta!

Utställningen Intryck och uttryck består av konst ur samlingarna; historisk och samtida konst. Måleri, skulpturer, textilt, teckning – abstrakt och föreställande. Utställningen är uppbyggd för att stimulera till muntligt berättande. Verken visar personer, platser och händelser och kroppar med olika uttryck.

I workshoppen tar vi del av de berättelser som redan finns i konsten och uppmuntrar till egna berättelser, både fantasiberättelser och egna personliga berättelser.  Det finns möjlighet att praktisera muntligt berättande, dikt, estradpoesi och mikrofonteknik med hjälp av dramaövningar, improvisationsövningar, berättarövningar och att få uttrycka sig i ord och kropp.

Målgrupp: Anpassas för alla åldrar
Längd: 90 minuter
Antal: Max 15 deltagare per tillfälle
Tidsperiod: 4 sept25 sept

Kontakt och bokning:
Ingela Wall
ingela.wall@vbm.se 090-16 39 42


Vad är en trygg plats? Berätta!

Dokumentärfotoutställningen Trygga platser tar sin utgångspunkt i hur barn fotograferat sina boende- och livsmiljöer. Ett antal mellanstadieelever i kommunala skolor i Umeå kommun har själva dokumenterat platser som de upplever som positiva och trygga. Utställningen väcker även frågeställningar kring social ojämlikhet och belyser kopplingen mellan fysisk och social miljö.

I denna berättarworkshop ser vi på bilderna och arbetar fram egna berättelser kring egna trygga platser. Vad är en trygg plats? Vad bör den ha? Går det att skapa trygga platser? Vad är en berättelse? Vi övar på att uttrycka oss, att berätta målande, med närvaro och att berätta inför varandra, samt provar på att använda mikrofon.

Trygga Platser är ett samarbete med Kulturverket och institutionen för socialt arbete på Umeå Universitet

Målgrupp: Mellan-, hög-, gymnasiet, SFI.
Längd: 90 min eller enligt överenskommelse
Tidsperiod: 7 oktober–25 februari
Max antal: Cirka 15 elever

Kontakt och bokning:
Ingela Wall
ingela.wall@vbm.se 070-3002937


Yttrandefrihetens gränser

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given.

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

Utställningen Yttrandefrihetens gränser är producerad av Forum för levande historia och handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse utmanas eleverna att reflektera och samtala med varandra.

Målgrupp: Högstadiet, gymnasiet, vuxenutbildningar
Längd: cirka 90 minuter
Tidsperiod: 3 november–26 mars 2021

Kontakt och bokning:
Maine Wallentinsson
maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


Kamp för demokrati

Hur var det att leva i Umeå vid förra sekelskiftet, när Sverige var ett odemokratiskt land? Hur kom det sig att vissa personer hade upptill 40 röster i valet medan de flesta inte fick rösta alls? Hur hänger första världskriget och kvinnlig rösträtt ihop? Vilka folkrörelser fanns det i Sverige och vilken betydelse hade de i kampen för att skapa demokrati?

I utställningen ”Umeå – minnen och framtid” möter vi Anna Grönfeldt som kämpade för kvinnlig rösträtt för 100 år sedan, och andra personer som drivit frågor om jämställdhet och rättvisa under 1900-talet och fram till idag. Eleverna får som avslutning jobba tillsammans med att fundera runt hur de politiska partierna idag kan ses i ljuset av sitt historiska arv.

Målgrupp : Årskurs 7–9 och gymnasiet, SFI (steg 3)
Längd : 90 minuter
Tidsperiod: till 18 december

Kontakt och bokning:
Maine Wallentinsson
maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


Meddelanden från forntiden

Kan vi tolka de hemlighetsfulla symbolerna på bergväggarna som gjordes av människor som levde här för tusentals år sedan? Vad ville de berätta? Vi tittar på hällbilder och föremål som finns bevarade från denna tid, inkl. världens äldsta skidor, och lär oss mera om hur människorna levde under stenåldern här i Norrland. Sedan arbetar vi praktiskt med att bland annat göra egna målningar med rödockra och provar att använda eldborr.

Målgrupp: Årskurs 3–4
Längd: 90 min
Tidsperiod: 1 september–18 december

Kontakt och bokning:
Mattias Johansson
mattias.johansson@vbm.se 090-16 39 07

Logotyp
Museet är stängt
Logotyp