Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Skolprogram

Vi erbjuder program i anslutning till permanenta och tillfälliga utställningar samt i våra utomhusmiljöer.

Vi kan även skräddarsy program och kulturdagar utifrån specifika önskemål. I en kulturdag kan det ingå praktiska moment som exempelvis bakning i bagarstugan, repslagning, smörkärning och tovning. Observera att denna typ av program kräver planering, och måste bokas med god framförhållning.

PROGRAM VÅRTERMIN 2018:

Konst utifrån diskrimineringsgrunderna

19, 24, och 26 april kl 9–10.30 • För gymnasiet

Konst har ofta använts för att uttrycka åsikter om det samhälle vi lever i. Genom att ifrågasätta och peka på orättvisor (och diskriminering) erbjuder konsten nya perspektiv på hur samhället är eller borde vara. Vi använder oss av diskrimineringsgrunderna* för att få syn på detta och lyfter fram exempel på verk bl.a. ur våra respektive samlingar. Vi gör praktiska övningar tillsammans (i par och i grupp), diskuterar och tycker till!

*Diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.

90 minuter

Plats:
Västerbottens museum eller Umeå konsthall i Väven

Anmälan:
Museipedagog: Ingela Wall, Västerbottens museum ingelawall@vbm.se
Konstpedagog: Åsa Adolfsson, Umeå konsthall asa.adolfsson@umea.se

Ett samarbete mellan Västerbottens museum och Umeå konsthall/Umeå kultur.

 


Meddelanden från forntiden

Hela terminen • Årskurs 3–4

Vad betyder de hemlighetsfulla symbolerna på bergväggen? Kan vi tolka tecknen från människorna som levde för tusentals år sedan? Vad ville de berätta? I vår hällbildsutställning Rock art in Sapmi tittar vi på hällristningar och hällmålningar från forntiden och på föremål som finns bevarade från denna tid. Sedan arbetar vi praktiskt med att bland annat göra egna målningar med rödockra och prova tekniken att göra eld med eldborr.

90 minuter

 


Säljakt och sjöfart

Hela terminen • Årskurs 1–6

Hur gick det till vid säljakt förr i tiden? Varför var säljakten så farlig? Vad har ångbåten Egil använts till och vad gjorde skepparen, eldaren och de andra som jobbade på båten? Vi tittar på utställningarna i Egilhallen och går ombord på ångbåten Egil. Programmet avslutas med att eleverna får prova på repslagning.

40–90 minuter

 


Kläder och identitet

6 februari–13 april • Årskurs 4–gymnasiet

Vad har du på dig och varför? Vad styr vad vi väljer att ha på oss? Väder, mode, klass, kön? Här får eleverna prova på skriv- och berättarövningar i form av lekfulla korta improvisationer, jobba två och två, eller i större grupp och vara kreativa i utställningen Textil. Tillsammans reflekterar vi kring kläder, textil och dess betydelse för oss människor och vår miljö. Muntligt berättande ger eleverna möjlighet att komma till tals, uttrycka sina åsikter samt visa och se nya sidor hos sig själva och andra.

60–90 minuter

 


En skoldag förr

2–31 maj • Årskurs 2–4

Hur såg en skoldag ut för 100 år sedan? Vad hände om man kom för sent till lektionen och varför skulle eleverna ta med hartassar till skolan?  Eleverna får låna tidstypiska kläder och uppleva en skoldag med bland annat biblisk historia, högläsning och att skriva på griffeltavlor. Välkommen till en tidsresa till ett annorlunda Sverige, där det varken fanns demokrati eller religionsfrihet! Medtag en tidstypisk liten matsäck: smörgås i papper och mjölk i glasflaska.

150 minuter

Kontakt och information

Ingela Wall

Museipedagog
090-16 39 42
073-811 78 01
ingela.wall@vbm.se

Maine Wallentinson

Museipedagog
090-16 39 47
070 522 72 66
maine.wallentinson@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp