Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Skolprogram hos oss

Museet erbjuder skolprogram i anslutning till permanenta och tillfälliga utställningar, samt i våra utomhusmiljöer. Med god framförhållning kan vi även skräddarsy program utifrån specifika önskemål.

Tänkvärt inför besöket

Observera att museet har stängt för allmänheten på måndagar, och det är endast i undantagsfall vi kan erbjuda skolprogram under denna veckodag.

PROGRAM VÅRTERMINEN 2020


Kamp för demokrati

Hur var det att leva i Umeå vid förra sekelskiftet, när Sverige var ett odemokratiskt land? Hur kom det sig att vissa personer hade upptill 40 röster i valet medan de flesta inte fick rösta alls? Hur hänger första världskriget och kvinnlig rösträtt ihop? Vilka folkrörelser fanns det i Sverige och vilken betydelse hade de i kampen för att skapa demokrati?

I utställningen ”Umeå – minnen och framtid” möter vi Anna Grönfeldt som kämpade för kvinnlig rösträtt för 100 år sedan, och andra personer som drivit frågor om jämställdhet och rättvisa under 1900-talet och fram till idag. Eleverna får som avslutning jobba tillsammans med att fundera runt hur de politiska partierna idag kan ses i ljuset av sitt historiska arv.

Målgrupp : Årskurs 7–9 och gymnasiet, SFI (steg 3)
Längd : 90 minuter
Tidsperiod: 14 januari–24 april

Kontakt och bokning:
Maine Wallentinsson
maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


Meddelanden från forntiden

Kan vi tolka de hemlighetsfulla symbolerna på bergväggarna som gjordes av människor som levde här för tusentals år sedan? Vad ville de berätta? Vi tittar på hällbilder och föremål som finns bevarade från denna tid, inkl. världens äldsta skidor, och lär oss mera om hur människorna levde under stenåldern här i Norrland. Sedan arbetar vi praktiskt med att bland annat göra egna målningar med rödockra och provar att använda eldborr.

Målgrupp: Årskurs 3–4
Längd: 90 min
Tidsperiod: 14 januari–24 april

Kontakt och bokning:
Mattias Johansson
mattias.johansson@vbm.se 090-16 39 07


Barn för 100 år sedan

Hur var det att vara barn på en bondgård i Västerbotten för 100 år sedan? Vilka arbetsuppgifter fick man hjälpa till med och vad lekte barn på den tiden? Med hjälp av bilder och föremål undersöker vi livet på bondgården, där barnen hade en viktig roll i arbetet. Vi provar hemmagjorda leksaker som bl.a dockor av vedträn, djur av kottar och knappsnurror. Vi avslutar med att tillverka en egen leksak.

Målgrupp: 4–7 år
Längd: 60–90 min
Tidsperiod: 14 januari–24 april

Kontakt och bokning:
Maine Wallentinsson
maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


Ord, lek och ordlekar

I ”Butiken med omöjliga saker” finns mängder av ord skapade av föremål. Mängder av föremål som skapar nya ord. En färgavslyssnare – en pensel med hörsnäcka, ett skrivbord – ett bord med blyertspennben.

I denna workshop ger vi oss hän i fantasin undersöker vi särskrivningar, skapar nybildningar, rim och ramsor. Vilka ord krockar och vilka ord gifter sig?

Vi berättar berättelser med nyuppfunna ord som vi kommer på själva. Vi funderar också över prylar och hållbarhet. Vad är viktigast att äga? Vilka prylar är onödiga?

Målgrupp: Låg- och mellanstadiet
Längd: 60–90 min
Tidsperiod: 12 mars–28 april

Kontakt och bokning:
Ingela Wall
ingela.wall@vbm.se  090-16 39 42


Workshop: Drama leder till drama

Utställningen ”Floating Mythologies” består av stora färgstarka målningar av konstnären Marc Frygell. Motiven är både groteska och lustfyllda; målningarna är fyllda av figurer med förvridna, sammanpressade kroppar i märkliga positioner. Här kan vi hitta motsatser som dominans och underkastelse, ömhet och brutalitet och det väcker frågan: Vilka berättelser finns här?

I denna workshop använder vi dramapedagogik som uttryck och kommunikation för att tolka och undersöka målningarna. Vi gör gruppstärkande dramaövningar och övar upp vår improvisation. Vi gör namnövningar, associationsövningar, vi bildar statyer med våra kroppar. Vi övar på att bejaka varandra, övar vår spontanitet och övar på att våga göra fel. Vi provar även att gestalta berättelser med början, mitt och slut – med hjälp av kropp, röst och varandra.

Om utställningen Floating Mythologies

Målgrupp: Mellan- och högstadiet, gymnasiet, SFI.
Längd: 90 min
Tidsperiod: 27 mars–5 juni
Max 20 deltagare

Kontakt och bokning:
Ingela Wall
ingela.wall@vbm.se  090-16 39 42


En skoldag förr

Hur såg en skoldag ut för lite drygt 100 år sedan? Vad hände om någon kom för sent till lektionen, och varför skulle eleverna ta med hartassar till skolan?

I vårt gamla skolhus får eleverna uppleva hur en skoldag kunde se ut runt sekelskiftet, med bland annat biblisk historia, högläsning och att skriva på griffeltavlor. Välkommen till en tidsresa till ett annorlunda Sverige, där det varken fanns demokrati eller religionsfrihet!

Eleverna får låna tidstypiska kläder. Medtag en tidstypisk liten matsäck att äta i klassrummet: smörgås i papper och mjölk/dryck i flaska.

Målgrupp: Åk 2–4
Längd:  2,5 tim
Tidsperiod: 28 april–29 maj

Kontakt och bokning:
Maine Wallentinsson
maine.wallentinson@vbm.se  090-16 39 47


Samer i Västerbotten förr

Hur levde samerna här i Västerbotten förr i tiden? Vad betyder urfolk, och vad gör en renskötare? Vid elden inne i kåtan tittar vi på föremål och foton och lär oss mera om samisk kultur och samhälle – både förr och nu. Eleverna får även prova på att kasta lasso.

Vi håller till utomhus i våra samiska visten, så tänk på att ha kläder efter väder.

Målgrupp: Förskola, grundskola, gymnasium, vuxengrupper, SFI
Längd: 90 min
Tidsperiod: 28 april–29 maj

Kontakt och bokning:
Mattias Johansson
mattias.johansson@vbm.se 090-16 39 07


Berätta en selfie 

Två utställningar i dokumentärfotografi lyfter frågan kring självporträtt och självbilder; bilder från förr och från idag. Vem har makten över bilden: fotografen, betraktaren av bilden eller den som låter sig fotograferas? Idag både tar och ser vi selfies som en självklarhet men också med förundran. Vilken sida av oss själva vill vi visa upp med dem? Och hur påverkar alla dessa bilder oss och vår självkänsla, självförtroende? Förändrar de kanske till och med vår egen bild av oss själva?

I denna berättarworkshop gör vi berättarövningar som leder fram till nya berättelser om oss själva. Kanske de som inte syns i en selfie, de som inte tidigare partners upptäckt eller varför inte sanningen om dig själv. Vi gör även improvisationsövningar, dramaövningar och går igenom berättelses dramaturgi och tar även mobilkameran till hjälp.

Målgrupp: Mellan- och högstadiet, gymnasiet, SFI.
Antal: Max 20 deltagare per tillfälle
Längd: 90 min
Tidsperiod: till 24 januari

Kontakt och bokning:
Ingela Wall
ingela.wall@vbm.se 090-16 39 42


Intryck, uttryck, berätta!

Utställningen Intryck och uttryck består av konst ur samlingarna; historisk och samtida konst. Måleri, skulpturer, textilt, teckning – abstrakt och föreställande.
Utställningen är uppbyggd för att stimulera till muntligt berättande. Konsten består av personer, platser och händelser och kroppar med olika uttryck.

I den här workshopen tar vi del av de berättelser som redan finns i konsten och vi uppmuntrar sedan till egna berättelser, både fantasiberättelser och egna personliga berättelser. Det finns möjlighet att praktisera muntligt berättande, dikt, estradpoesi och mikrofonteknik med hjälp av dramaövningar, improvisationsövningar, berättarövningar och att få uttrycka sig i ord och kropp.

Målgrupp: Anpassas för alla åldrar
Antal: Max 20 deltagare per tillfälle
Tidsperiod: 14 januari – 27 mars
Längd: 90 minuter

Kontakt och bokning:
Ingela Wall ingela.wall@vbm.se

Logotyp
Museet är stängt
Logotyp