Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Barnvagnspromenad

De första barnvagnarna började tillverkas redan på 1850-talet. Det var flätade korgar med hjul som man drog efter sig. Men nu, på 1880-talet, har konstruktionen ändrats och vagnarna skjuts framåt i stället.

Barnvagnarna är dyra och exklusiva. De används främst av borgarklassens kvinnor i staden.

När barnvagnar började masstillverkas på 1930-talet blev de billigare och vanligare bland alla samhällsgrupper. 

English

Strolling with the pram

The first prams appeared in the 1850s. They were wicker baskets with wheels that people pulled behind them. Now, in the 1880s, the design has been evolved, allowing them to be pushed in front.

But prams are expensive and exclusive and are mainly used by middle-class women. 

When prams began to be mass-produced in the 1930s, they became cheaper and more common among all social groups.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp