Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Tillgänglighet

Parkering

Parkering för ett handikappfordon finns utanför museets entré. Det är möjligt att stanna på vändplanen framför museets entré för på- och avstigning.

Besökare med nedsatt rörelseförmåga

Hårdgjorda gångar leder från parkeringen till gårdar, hus och till de samiska vistena. Gångstråken har svag lutning upp till gårdstunet och till de samiska vistena. Handikapptoaletter finns inne i museet, 220×220 cm.

Huvudbyggnaden

Trapporna är försedda med både halkskydd och kontrastmarkeringar. Hissar till samtliga utställningssalar och till kaféet. Sluttande plan från receptionen till västra ygeln.

Uteområdet

Samtliga ramper ute på området saknar halkskydd och kan därför bli hala vid regn. Samtliga trappor ute saknar kontrastmarkeringar.

Wallmarksgården: Ramp finns. Trösklar saknas till köket och salen. Höga trösklar (ca 10 cm) förekommer till framkammaren och kammaren. Trappans ledstänger når inte fram till första trappsteget. Trasmattorna kan begränsa framkomligheten något.

Jämtebölegården: Ramp saknas. Ledstänger vid trappan saknas. Höga trösklar förekommer till samtliga rum. Trasmattorna kan begränsa framkomligheten något.

Bagarstugan: Ramp samt ledstänger vid trappan finns. Trösklar saknas helt.

Helena Elisabet kyrka: Ramp finns. Trappan saknar ledstänger. Lägre trösklar (ca 3 cm).

Egilhallen: Rampen saknar hårdgjord påfart (grässlänt). Ledstänger saknas. Trösklar saknas helt inne i museet. Ramp finns även inomhus. Skolhuset: Ramp saknas. Ledstänger till trappan saknas. Hög tröskel vid entrén, låg tröskel in till skolsalen.

Långlogen: Cirka 5 cm tröskel.

Handikapptoaletter finns i Egilhallen, dock inte 220×220 cm.

Besökare med nedsatt syn

Ute på området finns ”ljudburkar” med information på svenska, engelska och tyska, samt på skoj. Audioguide eller annan bärbar utrustning finns ej.

Besökare med nedsatt hörsel

Permanenta och tillfälliga utställningar i allmänhet försedda med text på svenska och engelska.

Besökare med allergi

Området är gräsklätt och har bland annat björkar.

Museets kafé erbjuder gluten- och laktosfritt.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp