Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Deltagare – Fotoseminarium 2019

Albin Biblom är fotograf och filmare. Hans projekt kretsar ofta på olika sätt kring vår komplexa relation till naturen och vårt behov att vilja bemästra och kontrollera vår omgivning. Biblom utforskar den tunna linjen mellan nyfikenhet, dominans, uppskattning och kontroll – och blottlägger människans benägenhet att projicera sig själv på naturen.

Fanny Carinasdotter är konstnär och undersöker i sin konst  platser genom de spår vi människor lämnar efter oss. Det kan vara vårt utnyttjande av naturen genom det industriella landskapet eller de strukturer vi skapar genom institutioner. Oftast blandas det dokumentära med det konstnärliga, fotografier med insamlat text- och arkivmaterial.

Tina Enghoff är fotograf och bildkonstnär och arbetar med politiska och sociala frågor. Under senare år har hon bedrivit konstnärliga projekt på fängelser och socialt utsatta områden i Danmark och Grönland, där fokus i projekten ligger på samarbete. Enghoff strävar efter att utmana och omdefiniera maktstrukturer i projekt som bland annat belyser globaliseringen och hur dess vinster är begränsade till de privilegierade få; eller i projekt som utforskar möjligheter att återta sitt kulturarv i en kolonial miljö.

Grada Kilomba är konstnär och född i Portugal. I hennes filmtrilogi Illusions möter vi de välkända berättelserna om Narcissus, Oidipus, och Antigone, men i omarbetade versioner framförda av mimskådespelare. Genom antik mytologi och kolonial historia talar verket om mänskliga rättigheter, rakt in i vår samtid.

Micael Norberg är bildkonstnär, universitetslektor i fri konst och biträdande prefekt vid Konsthögskolan på Umeå Universitet. Hans arbeten och metoder kan ses som dokumentära och handlar om att vara människa och det motstånd och förväntningar som livet är och innebär.

Edith Marie Pasquier är fotograf och konstnär. Hon menar att den poetiska bilden har potential att bli den politiska bilden. I sina verk undersöker hon olika typer av poetik genom serier av experiment, dialoger, texter och studier. Hon ifrågasätter talets och seendets positioner. Hennes arbeten är komponerade av fasta och rörliga spänningar som svävar i bilderna.

Katarina Pierre är museichef och konstnärlig ledare för Bildmuseet vid Umeå universitet sedan 2010. Under hennes ledning har Bildmuseet etablerat sig som ett av landets främsta museer för internationell samtidskonst och som en mötesplats för konst och vetenskap.

Jenny Rova arbetar med en bildkonst som väcker frågor om vad som händer med bilder som flyttas från en plats till en annan, från en privat sfär till en allmän, eller till en digital plattform. Hur påverkar denna överföring upphovspersonen, motivet och betraktaren? Vad får konstnärer göra, enligt lagen och ur en moralisk synvinkel?

Fredrik Svensk är kritiker, lärare, forskare, curator och chefredaktör för tidskriften Paletten. Hans forskning är inriktad mot konstens biopolitiska funktioner. Svensks undervisning vid Akademin Valand fokuserar på skärningspunkten mellan konstnärlig forskning och praktik, konsthistoria och kontinental filosofi.

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090-16 39 38
073-926 26 85
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
Museet är öppet idag 10 - 17
Logotyp