Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Emigration

De svåra missväxtåren i slutet av 1860-talet är startskottet för utvandringen från Västerbotten. Arbetslöshet, fattigdom och svält är några av anledningarna till att många väljer att åka över havet i hopp om att få en bättre framtid.

Många västerbottningar åker till Amerika via Trondheim i Norge. Det är närmare än till Göteborg, som är utresehamnen för de flesta svenska emigranter.

År 1880 kostar en biljett till Amerika ungefär 100 kronor. Det är två årslöner för en piga och en årslön för en dräng. Många säljer allt de har för att kunna köpa en båtbiljett – men alla har inte något att sälja.

Åren 1850–1930 utvandrade cirka 1,5 miljoner svenskar, varav 1,2 miljoner till Nordamerika. Av dessa var 14 000 personer från Västerbotten. Under 1900-talets första decennium, när utvandringen från övriga riket redan börjat avta, nådde utflyttningen från Norrland och Västerbotten sin kulmen. Många lyckades så småningom skapa ett bättre liv för sina familjer i det nya landet. En del klarade inte av den stora omställningen utan återvände hem.

English

Emigration

The severe years of crop failure in the late 1860s kicked off a wave of emigration from Västerbotten. To escape unemployment, poverty and starvation, many people choose to cross the ocean in the hope of finding a better future.

Many people from Västerbotten go to America via Trondheim in Norway. It is closer than Gothenburg, which is the port of departure for most Swedish emigrants.

In 1880, a ticket to America costs about 100 kronor. That is two years’ salary for a maid and one year’s salary for a farmhand. Many people sell everything they have so they can buy a boat ticket – but not everyone has anything to sell.

Between 1850 and 1930, approximately 1.5 million Swedes emigrated, of whom 1.2 million emigrated to North America. Of these, 14,000 came from Västerbotten. During the first decade of the 20th century, when emigration from the rest of the Sweden had already begun to subside, emigration from Norrland and Västerbotten reached its peak. Many eventually managed to create a better life for their families in the new country. But some could not cope with the drastic change and returned home.

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp