Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Ny lag om visselblåsare

Sorry, this entry is only available in Swedish.

Västerbottens museums visselblåsarfunktion är en särskild kanal som har inrättats för att underlätta för visselblåsare att rapportera in oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden inom verksamheten.

Om anmälan

Vad kan du anmäla?
En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Anmälningar kan till exempel avse misstänkt korruption, andra ekonomiska oegentligheter, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden, missförhållanden som påverkar enskildas liv och hälsa, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

För att omfattas av visselblåsarlagens särskilda skydd ska missförhållandet vara av allmänt intresse. Dit räknas i de flesta fall inte en enskild persons arbets- eller anställnings­förhållanden.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Till exempel bör en konflikt mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare och/eller arbetsgivaren hanteras genom andra förfaranden än visselblåsning.

Vem kan anmäla till visselblåsarfunktionen?
Anmälan kan göras av anställda, tidigare anställda, praktikanter, volontärer och personer som gör en förfrågan om eller söker arbete hos Västerbottens museum samt konsulter. Av visselblåsarlagen framgår i detalj vilka personkategorier som kan använda en visselblåsarfunktion och vilka som omfattas av det lagstadgade skyddet mot repressalier.

Hur du anmäler
Du kan göra en anmälan på två sätt. Om du vill vara anonym kan du t.ex. skapa en mailadress som inte är kopplad till dig. Uppge i så fall inte dina personuppgifter eller några andra uppgifter som kan kopplas till din anmälan.

 

Mail:
visselblasare@vbm.se

 

Post:
Västerbottens museum
Visselblåsarfunktion
Helena Elisabeths väg 3, 903 04 Umeå

Vad händer med din anmälan?
Anmälan tas emot av en av Västerbottens museum utsedd grupp. Ärendet kommer att diarieföras och hanteras i enlighet med lag. Om du valt att uppge vem du är kommer du, som huvudregel, att få information om vad som händer med din anmälan.

Om Visselblåsarlagen och om offentlighetsprincipen
Sedan 17 december 2021 finns lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporteras om missförhållanden. Lagen ger ett särskilt skydd mot repressalier för den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar den.

Handlingar kan komma att lämnas ut
Västerbottens museum omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär att handlingar som kommer in till bolaget eller upprättas blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut. Vid en begäran om utlämnande av handlingar görs sekretessprövning i varje enskilt fall. Det finns sekretessbestämmelser som ska tillämpas i uppföljningsärenden enligt visselblåsarlagen.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp