Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp
Husgrund i Juktå

Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer

Sorry, this entry is only available in Swedish.

I det här projektet undersöks hur utbyggnaden av vattenkraft i Norrland har påverkat dels forn- och kulturhistoriska lämningar, dels människor och samhällen.

Om projektet

När Norrlands sjöar och vattendrag skulle byggas ut för att utvinna vattenkraft kantades flera av dessa av rika forn- och kulturhistoriska lämningar. Men utbyggnader och regleringar har sedan dess – tillsammans med de senaste decenniernas klimatförändringar – förstört eller skadat många sådana kulturarv. I det här projektet undersöker vi vidden av dessa konsekvenser.

En annan viktig del av projektet är att undersöka hur utbyggnader har påverkat de människor som bor och verkar där. Vattenkraftens intåg kom att omdana människors relation till älvarna i grunden. Såväl näringar (renskötsel, fiske, boskapsskötsel, etc) som infrastrukturer och kulturarv (färdvägar, betydelsebärande platser, etc) som länge präglat människors umgänge med älvarna påverkades eller försvann.

För att nå kunskap om detta kommer vi att använda en rad metoder, från arkivstudier till fältstudier och intervjuer. Det yttersta målet med projektet är att bidra till en hållbar förvaltning av de vattenaknutna kulturmiljöerna.

Deltagare

Projektet har en tvärvetenskaplig ansats och rymmer såväl arkeologer som historiker. Projektägare är Luleå tekniska universitet.
Här samlas forskare som arbetar med arkeologiska undersökningar, fornminnesinventering, fältstudier, minnesvård, kulturarvens historia, industrihistoria, rapportskrivning och vetenskaplig publicering.

Fältarbete Västerbottens museum

Under sex dagar i maj så utförde två av Västerbottens museum arkeologer återbesök av kända lämningar och registrerat nya lämningar vid Juktån och Vindelälven i samband med arbete i projektet Norrland vattenanknutna kulturmiljöer. En del av arbetet har utförts i damm området ovanför Juktådammen, som då ännu inte fyllts med smältvatten. Detta gjorde att man bland annat fick tillgång till den nu överdämda byn Juktå. Endast några få veckor kan man se de husgrunder som är kvar, efter att isen försvunnit men innan vattnet har stigit för mycket. Under arbetet kunde även ett antal härdar samt en boplats och en fyndplats dokumenteras. Samtliga lämningar kommer senare att registreras i Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister (KMR). En riktigt intressant upplevelse att få se resterna efter en by som försvunnit under vattnet.

Under hösten genomfördes återfotografering av landskapet och byarna som berörs av kraftverksdammen i Pengfors. Inför regleringen av alla älvar fotograferades byarna och landskapet, motiven på dessa bilder har vi försökt att hitta igen och ta nya fotografier av dagens landskap.

Mer läsning

FoU-rapport 2022

Contact and information

Berit Andersson

Archeologist
+4690 20 20 312
berit.andersson@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp