Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Samlingar

Museets främsta uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Kunskapen om kulturarvet ska dessutom göras tillgänglig i form av publikationer, utställningar, programverksamhet, arkiv, rådgivning, visningar och information.

För att ha något att arkivera, publicera och ställa ut måste man samla på sig. I ordboken lyder definitionen av ett museum: “…institution som inrymmer en systematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier med mera…”

I Västerbottens museums samlingar finns berättelser och vittnesmål om människors liv, levnadsvillkor, erfarenheter, värderingar, drömmar och framtidshopp i Västerbottens län från istidens slut för 10 000 år sedan, fram till i dag.

  • Ibland kan föremålen tala direkt till dig genom sin form, färg eller konstruktion och ge dig inspiration i ditt eget skapande.
  • Ibland finns tillverkarens eller användarens egen berättelse om föremålen inspelad eller nedtecknad i vårt arkiv.
  • Ibland behöver du vår hjälp, på museet, för att kunna tolka föremålens berättelse.
  • Ibland behöver vi på museet din hjälp att forska fram ny kunskap om föremålen.

De berättelser och erfarenheter från andra människor i andra tider som museisamlingarna bär på kan ge oss perspektiv på de samhällsomvandlingar som vi står inför och ge oss hopp och inspiration till lösningar på våra problem.

Länsmuseets samlingar är ett värdefullt kulturellt kapital som tillhör oss alla som bor i Västerbottens län. Tillsammans äger vi över 100 000 föremål, cirka fyra miljoner fotografier och ett stort antal intervjuer, uppteckningar och andra dokument i våra arkiv.

Föremålssamlingarna omfattar konstverk, arkeologiska fynd och ett stort antal bruksföremål från historisk tid. Här finns världens äldsta bevarade skida, Kalvträskskidan, och Västerbottens läns första bil. Här finns allt från dihorn till diopter. En stor specialsamling är Svenska skidmuseet som är en del av Västerbottens museum.

Contact and information

Veronica Karlsson

Head of department: Collections
+4690 20 20 370
veronica.karlsson@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp