Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp
Utan titel. Från serien Mother's song.

Screening – Finländska uttryck i Västerbotten

ons 16 maj kl 18
Hall 7,Passerade evenemang

Maria Mäki, 2018 års resident hos Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi presenterar sitt projekt som bland annat resulterat i kortdokumentären Blåa år. Maria berättar om sitt arbete med filmen och har även bjudit in en av de medverkande i dokumentären, Lovisa Jakobsson.

Blåa år
En kortdokumentär med två skilda perspektiv på sverigefinnar. Det är en berättelse om existens, språk och längtan. Antti, 75, föddes i en samisk familj och Lovisa 29, växte upp omgiven av svenskar. Båda lärde sig finska tidigt i livet vilket har påverkat deras självbild men också utmanat definitionen av nationell identitet.

Blue years
A short documentary with two different perspectives on Sweden Finns. It’s a story of existence, language, and longing. Antti, 75, was born in a Sami family, and Lovisa, 29, grew up surrounded by Swedes. Both of them have learned Finnish in early life which has had an impact on their self-image, and also it has challenged the definition of national identity.

Siniset vuodet
Lyhytdokumentti tarkastelee ruotsinsuomalaisuutta kahdesta eri näkökulmasta. Se on kertomus olemassaolosta, kielestä ja kaipuusta. Antti, 75, syntyi saamelaiseen perheeseen ja Lovisa, 29, kasvoi ruotsalaisessa ympäristössä. Molemmat heistä ovat oppineet suomen kielen varhaisessa vaiheessa elämää, mikä on osaltaan muokannut heidän minäkuvaa, mutta samalla myös haastanut sen miten kansallinen identiteetti voidaan määritellä.

Relaterat

Resident 2018

Maria Mäki

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090 20 20 338
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp