Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Folrörelsearkivet fyller femtio

lör 30 nov kl 13—15:30
Hall 9,Passerade evenemang

Rätten till källorna

13.15 50 år på 50 minuter
Om Folkrörelsearkivets historia.
Karin Holmgren, t.f. arkivchef vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten

13.30 Att växa upp med flera sanningar
Opinionsbildning i DDR.
Birgit Berndt, född 1975 i dåvarande Karl-Marx-Stadt, Östtyskland

14.15 Panelsamtal: Arkiven, dess roll och betydelse för demokratin
Moderator: Anna Sténs, historiker och blivande chef för Folkrörelsearkivet i Västerbotten
Deltagare:
Nina Björby, ordförande, Kulturutskottet Region Västerbotten,
Fredrik Elgh, vice ordförande, Kulturnämnden Umeå kommun
Ulrica Grubbström, VD, Västerbottens museum
Fredrik Olsson-Spjut, ordförande, Företagsarkivet i Westerbotten
Lina Vänglund, ordförande, Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Kontakt och information

Sofia Andersson

Enhetsledare och programansvarig Gammlia
090 20 20 308
sofia.andersson@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp