Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Fartyg med kapten och besättning

Yrkestiteln sjöman är ett brett samlingsnamn för många olika yrkeskategorier som arbetar ombord på ett fartyg. Det högsta skiktet är befälhavarna; kaptener och styrmän. De största grupperna bland sjömännen är matroser, lättmatroser och jungmän. Timmermän och kockar är också viktiga ombord.

Första året ombord får man arbeta som kock eller skeppsgosse. Gossarna är springpojkar som hjälper till med olika sysslor, som att städa och utföra arbete högt uppe i masterna.

English

Ships with captains and crews

The broad title of sailor is a collective name for many different occupational categories working on a ship. The commanders –captains and mates – have the highest rank. The largest groups among the sailors are able-bodied seamen, ordinary seamen and deck boys. Carpenters and cooks also play an important role on-board.

The first year on-board you work as a cook or ship’s boy. The boys run errand and help with various chores, such as cleaning and performing work high up in the masts.

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp