Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Ängsladan

Ängsladorna var förvaringshus för hö som låg i anslutning till naturängar, myrar, stränder och kärr där gräset slogs med lie och samlades i ladorna. Det var ett viktigt tillskott i utfodringen av gårdens djur under vintern. Då den frusna marken bar, hämtade bonden hem höet med häst och skrinda på medar. Fodret i ängsladan var även en sorts brandförsäkring. Om gårdens hö skulle brinna upp fanns ett reservförråd att ta av i ängsladorna.

Gammlias ängslada kommer från ett slåttesskifte vid Aggbäcken, som flyter ut från Fjädernässjön i Vindelns kommun. Ladans ursprungliga ålder är inte känd men den är att döma av takkonstruktionen sannolikt byggd under 1800-talets senare hälft. Ladan flyttades 1989 till friluftsmuseet.

Konstruktion

Gammlias ängslada har ett faltak med kraftiga brädor som vilar på längsgående takåsar. Väggarna är glest timrade av rundtimmer med ett syllvarv av grövre stockar längst ner. Grunden utgörs av hörnstenar av natursten. Golvet består av smalare rundstockar vars ändar sticker ut genom väggarna och vilar på syllen. Ingången är placerad på sidan på ena gaveln. Byggnaden är helt omålad.

Hör folklivsfanatikern Job Andersson berätta om byggnaden:

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp