Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Arresten

Byggnadens ursprung är något oklar. Enligt gängse historieskrivning uppfördes byggnaden 1720 på löjtnantsbostället Axla i Västerhiske i Umeå. Men det stämmer dåligt eftersom bostället inrättades först 1750. Dessutom har arresten i vissa sammanhang benämnts sockenarrest, vilket gör kopplingen till det militära osäker. Löjtnantsbostället Axla utgjordes tidigare av hemman nr 5 i Västerhiske. År 1936 donerades arrestbyggnaden av hemmanet Axlas dåvarande ägare, Arvid och August Marklund till Regementsmuseet vid I20 och flyttades 2016 till Gammlia.

Elände med variation

Kanske har byggnaden använts som sockenarrest till en början och senare övergått till militärt bruk. Vid 1860-talets mitt genomgick arresten en ombyggnad till vilken kompanichefen kapten Johan Albert Linder själv stod för ritningen. l kostnadsförslaget på 103 riksdaler från oktober år 1864 står att det ska finnas en mörk och en ljus arrest intill varandra och en spis ”för uppeldning”, ytterligare ett fönster ”med jerngaller och lucka” samt en ”jernbom med lås” för dörren. Det vanligaste arreststraffet för soldater under denna period var ljus arrest med dagsljus, mörk arrest med mörkläggning samt sträng arrest som innebar förlust av sängkläderna.

Konstruktion

Byggnaden är timrad i en våning och inredd med två arrestlokaler. Grunden består av hörnstenar med utfyllnad av mindre stenar mellan hörnen. Fasaden utgörs av bilat timmer struken med faluröd slamfärg. Två låga fyrdelade fönster med korsspröjs och järngaller finns på ena gaveln, ett för varje cell. På motsatt gavel finns ett spetsigt sexdelat fönster. Dörren har liggande panel och stocklås. Sadeltaket är täckt med stickspån. I arrestlokalerna  finns en stor mängd inskriptioner gjorda av fångar under olika tider.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp