Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Dansbanan

Gammlias dansbanan har stått på Manhemsborgs festplats i Rundvik där den uppfördes 1942. Banan var i full sving fram till slutet av 1980-talet, och på dess lilla scen har många artister uppträtt genom åren. Ofta var idrottsföreningen, IFK Rundvik, arrangör. Efter att ha förfallit under några decennier flyttades dansbanan till friluftsmuseet 2013, där den efter återuppbyggnad är flitigt använd under somrarna.

Demoraliserande

Dansbanornas tillkomst i Sverige är en del av folkrörelsernas genombrott vid sekelskiftet 1900. De anlades på festplatser och i folkparkerna där de blev populära samlingsplatser. Somliga menade dock att dans var nära sammankopplad med extas, lust och berusning, och under 1930- och -40-talen gick debattens vågor höga om ”dansbaneeländets” effekt på ungdomars moral.

Konstruktion

Dansbanan från Rundvik har en åttasidig planform med en låg scen och sceningång vid en av sidorna. Den är byggd i trä med ett brädtak täckt med asfaltduk. Ursprungligen var taket belagt med masonit, vilket troligtvis har med hemorten att göra, inte långt innan dansbanan byggdes startade masonitfabriken i Rundvik 1929. Taket bärs upp av åtta träbalkar och en mittstolpe av trä. Dansbanans golv är av gran och 16 meter i diameter. Träbjälkarna som utgör golvåsar vilar på betongplintar.

Kontakt och information

Urban Gelfgren

Avdelningschef: Besöksmålet
090 20 20 352
urban.gelfgren@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp