Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Helena Elisabeth kyrka

Kyrkan på Gammlia uppfördes ursprungligen på Holmön i Norra Kvarken som ett fiskekapell 1801–02 av bland annat vraktimmer från vattnen runt ön. Vid invigningen 1803 fick församlingen en ljuskrona och senare även en nattvardskalk av Helena Elisabeth Grahn i Umeå. Holmöborna köpte tillsammans en kyrkklocka som sattes upp i ett litet torn över västra takröstet.

Kapellet var församlingskyrka fram till 1891, då en ny större kyrka byggdes. Efter att ha stått tom några år såldes byggnaden och inventarierna på auktion. Kyrkorummet användes som loge och sädesmagasin, medan sakristian fungerade som tvättstuga och fårhus.

Till Gammlia

Komminister Sigfrid Landin köpte 1955 de delar som fanns kvar av kyrkobyggnaden, vilka sedan förvärvades av Stiftelsen Västerbottens museum. Byggnaden flyttades till Gammlia där den återuppfördes och återinvigdes som kyrkobyggnad 1958 under sitt nya namn Helena Elisabeth, efter fru Grahn. Gudstjänst firas ibland i kyrkan men Helena Elisabeth är framför allt en mycket uppskattad dop- och vigselkyrka.

Eftersom bara väggstommen fanns kvar gjordes vid återuppbyggandet en rekonstruktion. Förutsättningarna var inte de bästa men det fanns en teckning av kyrkans exteriör med tillhörande beskrivning i Backens kyrkoarkiv, gjord av komminister J.A Linder 1834.

Konstruktion

Kyrkobyggnaden i en våning har en åttasidig plan med utbyggt vapenhus i öster och sakristia i sydväst. Stommen är av timmer och klädd med stående rödfärgad lockpanel. Byggnaden vilar på en betonggrund med inmurade stenar som efterkliknar stengrund. Kyrkan har ett faltak av brädor i två lager och i två avsatser. På taket finns ett klocktorn med tornspira samt en mindre spira. Den lilla takryttaren och spirorna återskapades utifrån Linders teckning i en något förenklad stilhistorisk form. Vindflöjeln till den större spiran fanns bevarad, om än sönderrostad, och tjänade som förlaga till en ny spira som skapades av konstsmeden Seth Lindgren.

Kyrkan har fem vitmålade sexdelade träfönster, ett mindre fönster vid sakristian samt en brunmålad dubbeldörr av trä med diagonalställd panel och överljus. Dubbeldörren omges av en vitmålad profilerad portal.

Interiör

Kapellet på Holmön hade slät väggpanel invändigt med dekorationsmålning som rekonstruerades vid återuppbyggandet. Kyrkbänkarna har tidigare tillhört Bygdeå medeltidskyrka och är en gåva av Bygdeå församlings kyrkoråd. Altarringen och dopfunten tillverkades av en snickare i Bygdeå. Krucifixet är snidat i trä av skulptören Alois Lindner från Salzburg i Österrike. Väven ”Den heliga staden” bakom krucifixet har komponerats av den västerbottniska textilkonstnären Clara Salander. Orgeln är en så kallad ”husorgel” som är byggd i Norsjö. Av de ursprungliga inventarierna återstår endast ett bord och ett bokbräde som nu har sin plats i sakristian.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp