Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Jämtebölegården

Byggnaden som är en typisk västerbottnisk parstuga med kök åt ena änden, sal åt den andra och  kammare i mitten, har sitt namn efter byn Jämteböle i Vännäs socken. Carl von Linné påstås ha övernattat i huset under sin lappländska resa 1732. På en av åsarna i byggnaden syns årtalet 1618 vilket skulle kunna ge en antydan om tillkomsttid. Dateringen har dock ifrågasatts och det kan vara så att takåsen återanvänts från en äldre byggnad.

Välbärgat hem

Jämtebölegården  var ett ovanligt stort bostadshus i början av 1800-talet. Familjen bodde i köket, där sängarna bäddades högt, vilket var ett tecken på välstånd. Salen användes vid festligheter och högtider.

Som en av de första byggnaderna flyttades Jämtebölegården till Gammlia 1922. Från början stod den sydväst om Sävargården ungefär där Lars Färgares gård finns i dag. I slutet av 1950-talet flyttades den till sin nuvarande plats för att bli en del i den kringbyggda bondgård som ställdes i ordning på friluftsmuseet.

Konstruktion

Jämtebölegården är en parstuga, så kallad ”åttaknytt”, i en våning med tillbyggd förstukvist. Grunden är av betong med inmurad natursten för att imitera en stengrund, sannolikt utförd i samband med flytten 1957-1960. Stommen är av timmer och väggarna är klädda med stående rödfärgad lockpanel. Knutarnas beklädnad har en arkitektonisk utformning med en konkav ursågad stock med knutbrädor på var sida om stocken samt ett dekorativt slut upp mot takfoten. Knutar, fönsterfoder, dörrfoder och snickerierna på farstubron är målade med bruten vit linoljefärg. Ytterdörren är en dubbeldörr med överljus. Den har liggande profilerad brädpanel, målad med bruten gul linoljefärg. Byggnaden har sju småspröjsade tvålufts mittpostfönster. Huset har sadeltak som är täckt med rund takved ovanpå pannplåt och två skorstenar av vitputsat tegel.

Interiör

Väggarna interiört är dekorerade med målningar, handtryckta bårder och tapeter utförda efter gamla förlagor från Västerbotten; väggmålning på lerklining i salen, stänkmålning på lerklining i köket, väggmålning på brädpanel i förstugan och tapetserade väggar i kammaren. Köket har ett tredingstak, dialektalt ett schesmetak. Öppen spis finns i köket, kakelugn i salen samt en rund kakelugn i kammaren. Vid västra gaveln ligger en kryddträdgård inhägnad av ett spjälstaket.

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp