Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Ladugården

Med ladugårdslängan som inköptes från Svanheden i Norsjö 1959 fick bondgården på Gammlia sin traditionella fyrlängade form. I längan ingår från vänster fähus, ladugårdsport, lada, gödselrum, samt stall med port och lada.

Ladugårdsbyggnader byggdes ofta i äldre tider med ett lågt tak för att värmen skulle bevaras bättre.

Konstruktion

Stall- och ladugårdslängan är timrad, rödfärgad och står på en grund av hörnstenar med grundstenar på övriga nyckelpositioner. Taket är ett sadeltak med pannplåt och rund takved ovanpå plåten. Det finns en vitputsad skorsten som hör till den öppna spisen i fähusdelen. Mitt i längan finns en öppning som utgör gödselrummet.

Längan har två stora dörrar. Dörren till fähuset är en pardörr av stående bräder, behandlade med roslagsmahogny. Stalldörren är en enkeldörr av stående bräder med spårhyvlat fiskbensmönster för att likna en paneldörr. Ingången till både fähuset och stallet har tjärade ramper av plank. Byggnaden har tre fasta fönster, varav två i fähuset och ett i stallet. Interiört är väggarna vitmålade.

Framför ladugården finns en brunnsöverbyggnad. På byggnadens norra sida finns ingärdad beteshage med gärdsgård eller så kallad skihage.

Hör folklivsfanatikern Job Andersson berätta om byggnaden:

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp