Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Marknadsboden

Fram till 1846 var handelsbodar på landet förbjudna. Handel fick endast bedrivas i städer. På platser som låg långt från en stad hade staten gett tillstånd till årliga marknader, som varade någon eller ett par dagar. Men även för städer med ganska litet affärsliv blev den årliga marknaden viktig. För många människor var marknadsbesöket enda möjligheten till inköp av sådant man inte kunde framställa själv. Förutom de nödvändiga inköpen blev marknaderna också ett folknöje samt en plats där man mötte folk och fick höra nyheter. De flesta marknader hölls i samband med kyrkliga högtider och många hade långa traditioner, ibland ända tillbaka till medeltiden. Särskilt i norr hölls de mestadels vintertid, eftersom man då hade mindre arbete i jordbruket och vintervägar över islagda sjöar kortade avstånden.

Gammlias marknadsbod byggdes på 1960-talet efter en förlaga från Ånäset i Nysätra socken.

Konstruktion

Marknadsboden är en rödfärgad byggnad med brädstomme och stående slät panel. Taket är ett pulpettak med omålad trapetskorrugerad plåt. Byggnaden har ingen fast grund utan är placerad på hörnstenar. Bräddörren sitter på ena gaveln och i hela framsidans bredd finns en lucka som öppnas vid försäljning.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp