Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Öresågen

Sågen från Öre i Nordmalings socken kom till Gammlia 1985. Ursprungligen fanns en vattendriven ramsåg i byggnaden för sågning av timmer till bräder, senare användes en eldriven sågmotor. Intill byggnaden ligger en stor timmerstock, den 26 meter långa jättegranen från Njakafjäll i Vilhelmina kommun.

Konstruktion

Sågen är en envåningsbyggnad med plankstomme klädd med rödfärgad locklistpanel. Taket är ett sadeltak med en beklädnad av omålad korrugerad plåt. Byggnaden står på en grund av betongplintar. Det finns fyra fönsterluckor på västra långsidan och en fönsterlucka på östra långsidan. Det finns även ett rombformat fönster i södra gavelröstet. Dörren är en tjärad dubbelbräddörr med en bro av tjärade bräder. Byggnaden är oinredd och har ett plankgolv.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp