Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Portboden

År 1921 fick Gammlia sin första allmogebyggnad då portboden eller, som den även kallas, svalgångsboden från Yttervik som skänkts av disponent Th. Hedberg från Sävenäs i Skelleftehamn uppfördes sydost om Sävargården ungefär där Lars Färgares gård finns i dag.  Boden skulle ingå i den planerade nordvästerbottniska varianten på på en kringbyggd gård. På kroppåsen finns årtalet 1664 inristat, vilket – om det stämmer – gör boden till Gammlias äldsta byggnad.

Portboden har en genomkörsport, som utgjorde ingången till en sluten fyrsidig gårdsbildning. Ursprungligen satt portar i öppningen, spår av dörrarnas stolpar finns. De två kamrarna innanför svalgången tjänade tidigare som sommarsovrum. De nedre bodarna på ömse sidor om porten var förvaringsrum för spannmål, matvaror och redskap. Portbodar var inte vanliga i länet, särskilt inte de med öppen gång, så kallad svale, på övervåningen.

Konstruktion

Grunden består av hörnstenar. Väggarna är av bilat timmer och rundtimmer som delvis är tjärade. Byggnaden saknar fönster men har små vädringsgluggar på övervåningen. Dörrarna är bräddörrar med lodräta brädor och trapporna är av plank. Taket är ett sadeltak och består utifrån sett av rund takved, pannplåt och under plåten ligger näver på takrotet. Byggnaden saknar eldstad och skorsten.

Hör folklivsfanatikern Job Andersson berätta om byggnaden

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp