Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Rundlogen

Rundlogen är ett tröskhus. Efter att säden skördats och torkats lades den ut på golvet i logen. Ursprungligen användes slagor för att med handkraft slå kornen ur axen. Det var ett tidskrävande och tröttande arbete innan det var dags att mala kornen till mjöl. I rundlogen användes i stället en tröskbult som drivs av ett djur som går i en cirkel i byggnaden, så kallad  tröskvandring. Vanligtvis användes en häst men även oxar förekom vid tröskning i loge.

Skillnaden mellan lång- och rundloge är att tröskbulten i den senare är konisk vilket betyder att dragdjuret kan dra den i cirklar utan avbrott. I långlogen var bonden däremot tvungen att vända djuret vid rummets ändar, vilket var mer tidsödande.

Åttakantiga rundlogar var vanliga i bygderna längs Norrlandskusten under 1800-talet, men även i angränsande delar av Lappland och Jämtland. Gammlias rundloge kommer från Villvattnet i Burträsk socken. Den ersatte 1959 en en rundloge som 1925 skänkts till friluftsmuseet av Umeå stad.

Konstruktion

Logen är en timrad åttasidig byggnad i en våning med tälttak. Taket har pannplåt med rund takved ovanpå plåten. Byggnaden står på en grund av hörnstenar. Stommen och väggarna är av omålat bilat timmer. Ingången utgörs av en dubbeldörr med liggande brädor fastsatta med träplugg. Rundlogen är omålad och inte tjärad.

Hör folklivsfanatikern Job Andersson berätta om byggnaden:

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp