Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Skogssamiska vistet

Byggnaderna uppfördes inom EU-projektet ”De nordliga kulturtraditionerna”. I mars 2011 invigdes hela visteområdet.

Timmerkåta

Förlagan till den skogssamiska timmerkåtan på Gammlia finns i Koppsele utanför Malå. Timmerkåtan vid det skogssamiska vistet började uppföras 2008.

Kåtans grund består av hörnstenar som timmerkonstruktionen med ett syllvarv och två stockvarv vilar på. Timret är rakvuxen furu med hög andel kärnved. Stockarna är sammanfogade genom dymlingar i stockvarven och knuttimring hörnen. Ingen spik eller skruv finns i konstruktionen. Takstolarna är två inåtlutande runda stockar som förbinds med en kort tvärliggande takås. Yttertaket består av klovor med ett fuktisolerande lager av björknäver liggande på översidan av innertakets plankor. Dörren är en bräddörr.

Torkställning

Den kombinerade förråds- och torkställningen har sin förlaga i Västra Kikkejaur, en skogssameby belägen i Arvidsjaurs och Arjeplogs kommuner. Den här typen av förrådsställning förekommer i flera varianter – med rotfasta stolpar, med nedgrävda stolpar eller som här på området med en stockram  på fyra hörnstenar.

Grunden består av hörnstenar som rundstockar vilar på och där två stolpar reser sig upp till en golvlave och vidare upp till takåsen. Golvlaven är gjord med hjälp av en bärande ram av rundstockar där plankorna vilar i inhuggna vinkelspår i stockarna. Taket består av en takås inhalsad i de stående stolparnas topp och har en bärande ram av rundstockar som är infogad i stolparna en bit nedanför takåsen för att skapa en takvinkel i form av ett sadeltak. I den bärande ramens längsgående rundstockar vilar innertakets plankor i uthuggna spår. Innertaket är täckt med näver som skydd mot nederbörd och på nävret ligger granslanor som en form av yttertak.

Timmergärda

Gärdan används för att samla renarna och även för att skilja vajorna från sarvarna för mjölkning. Gammlias gärda i knuttimrad furu har liksom timmerkåtan sin förlaga i Koppsele utanför Malå.

Mer att läsa:

Kontakt och information

Urban Gelfgren

Avdelningschef: Besöksmålet
090 20 20 352
urban.gelfgren@vbm.se

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp