Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Sävargården

Den ståtliga herrgården uppfördes 1806 vid Sävar bruk ett par mil norr om Umeå. Både form och färg berättar om byggherrens höga position i samhället. Gården har en dramatisk historia. Vid slaget i Sävar i augusti 1809 – det senaste slaget på svensk mark – hade svenska armén sitt högkvarter i herrgården. När svenskarna tvingades retirera togs gården över av den ryske generallöjtnanten Kamenskij.

Spår av kanonkulor finns i väggarna. Och den serveringskällare som öppnade i huset 1962 fick sitt namn efter Kamenskij – enligt legenden som tack för att han 1809 avstod från att bränna ned Umeå.

Först på Gammlia

Herrgården flyttades som första byggnad till Gammlia 1921 för att inrymma det nya friluftsmuseets servering. Till en början ordnade hembygdsföreningen kafé i Sävargården. Verksamheten utökades så småningom med matservering – som vilade under krigsåren 1944–45 då byggnaden fungerade som beredskapssjukhus för evakuerade från Finland.

Kulinarisk klass

Från 1948 drevs restaurangrörelsen i regi av Umeåortens konsumtionsförening med legendariska Sigrid Holmström som chef. Under hennes tid lades grunden till Sävargårdens goda renommé i matintresserade kretsar.

I samband med renoveringsarbeten 1964 tillkom den tidstypiskt utformde låga tillbyggnaden. Där låg Sportcaféet under många år, i perfekt närhet till motionsslingorna i Gammliaskogen.

Konstruktion

Sävargården är en timmerbyggnad i två våningar med bostadsvåning samt ursprungligen oinredd vindsvåning med rum mot båda gavlarna. Taket är ett halvvalmat spåntäckt mansardtak. Fasaden har ockragul liggande träpanel med ljusgrå rikt dekorerade dörromfattningar, knutpilastrar och takgesims.

Exteriören är bibehållen i ursprungligt skick så när som på fritrappornas smidda järnräcken, vilka ersatte de tidigare träbalustraderna.

Vid husets återuppförande på Gammlia inreddes bostadsvåningen utan större ändringar till restaurang och den stora öppna vinden blev högtidssal.

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp