Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Smedjan

Byggnaden är en gårdssmedja med eldstad och murstock. I smedjan smidde gårdens folk för husbehov, exempelvis hästskor, bultar, hästskosöm och spik. I den varma härden, ässjan, värmdes järnet som sedan formades till olika produkter. Vid härden fanns också en bälg för inblåsning av syre och ett vattenkar för kylning av de glödgade ämnena. Det hördes lång väg när smeden använde sin hammare mot städet. Invid smedjan fanns ofta ett kolhus där det träkol som ässjan krävde förvarades.

Gammlias smedja uppfördes som lada i Mjödvattnet i Lövånger socken 1856, årtalet finns inristat i väggen. Den flyttades 1919 ett stycke söderut till Mårtensboda och gjordes om till smedja. Till friluftsmuseet kom smedjan 1985 och placerades en bit ifrån gårdsanläggningen, precis som man gjorde förr på grund av brandfaran. Och för ett så eldfängt hus kostade man heller inte på någon färg, utan det fick stå omålat.

Konstruktion

Smedjan är en envåningsbyggnad med stomme av timmer. Byggnaden har sadeltak med en beläggning av furuspån. Skorstenen är oputsad och murad i frosttåligt rött tegel. Det finns ett tillbyggt förråd med brädstomme på södra långsidan med pulpettak.

Byggnadens grund består av hörnstenar. På den västra gaveln finns ett mindre liggande rektangulärt fönster och på norra sidan ett enluftsfönster. Inne i smedjan finns en ässja med en blåsbälg och ett städ med tänger och andra verktyg.

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp