Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Soldattorpet

Soldattorp, även kallat knekttorp eller soldatboställe, var i Sverige och Finland ett hus som byggts åt och användes av en indelt soldat i det ständiga knektehållet från 1680-talets början fram till 1901 då den allmänna värnplikten infördes.

Från Bygdeå

Gammlias soldattorp uppfördes troligen vid mitten av 1800-talet och har tillhört rote nr 17 Krigsberg i Bygdeå. Byggnaden flyttades 1931 till Regementsmuseet på I 20 i Umeå och utgjorde där grunden till detta museum.

Huset hade varit placerat på ett torrt och bra sätt och var därför i ett relativt hyggligt skick. Avsikten var först att flytta ett torp som stod på rote nr 44 Åberg i Bygdeå, men det ansågs vara i för dåligt skick. Därför valdes i stället rote 17 Krigsberg. Efter flytten till Regementsmuseet fylldes byggnaden däremot med föremål från Åberg och inte de som tillhört Krigsberg.

Berättelser finns upptecknade om de två sista soldaterna, Olov Daniel Nilsson Krigsberg (1827–1922) och sonen Karl Krigsberg (1860–1948).

När området där Regementsmuseet låg på I 20 skulle exploateras flyttades soldattorpet till Gammlia 2016 .

Konstruktion

Torpet är en enkelstuga i en våning med oinredd vind. Taket är ett stickspåntäckt sadeltak och det finns en putsad skorsten av frosttåligt rött tegel. Byggnaden har en bilad timmerstomme och fasad med faluröd slamfärgad locklistpanel som avslutas nedtill med en sockelbräda. Grunden är en huggen stenfotsgrund. Fönstren är sexdelade med mittpost och har löstagbara innanfönster. Dörren är panelad med liggande bräder, stocklås samt överljusfönster av fyra glas.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp