Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Stolpboden

Stolpboden, stolphärbret eller stabburen är en visthusbod som lyfts upp på stolpar. Den användes som förråd för matvaror. Konstruktionen på stolpar hindrar djur från att komma åt maten. En ursprunglig form av stolpbod är den samiska njallan.

Gammlias stolpbod kommer från Yttervik i Bureå socken. På kroppåsen finns årtalet 1710 inristat. Den förvärvades 1960 tillsammans med långlogen från samma gård, och är placerad så som den ursprungligen stod i förhållande till långlogen.

Konstruktion

Byggnaden är timrad i en våning och står på en grund av stolpar på hörnstenar. Taket är ett sadeltak med pannplåt med rund takved ovanpå plåten. Rödfärgade väggar av bilat timmer. Dörren är en bräddörr och byggnaden har en bro av timmer.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp