Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Tegsstugan

Under 1800-talet rådde stora skillnader mellan fattiga och rika. Många människor utan egen jord fick slita för att få mat på bordet. I flera av Västerbottens socknar fanns primitiva fattighus eller -stugor. Med 1918 års fattigvårdslag förbjöds fattigstugorna och ersattes av ålderdomshemmen där kommunen skulle erbjuda hjälp till behövande gamla.

Fattigstugan på Gammlia är en ryggåsstuga med förstuga, kök, och kammare som stod på Västerteg i Umeå. Stugan skänktes 1936 av Umeå landsförsamlings fattigvårdsstyrelse. Den hade tidigare fungerat som bostad för fattiga människor. Stugans ursprung på Teg i Umeå gav den dess nuvarande namn.

Konstruktion

Tegsstugan är en rödfärgad timrad enkelstuga i en våning med förstuga, kök, och kammare. Ett ålderdomligt drag är att stugan har innertakåsar som skjuter fram under vindskivorna på gavlarna. Taket är ett sadeltak med pannplåt med rund takved ovanpå plåten. Byggnaden har en putsad och vitfärgad skorsten. Väggarna består av bilade stockar med dubbelhaksknut. Grunden är en betonggrund med inmurade stenar, imiterande stengrund, som tillkommit i samband med en renovering på 1960-talet. Gulmålad dörr med liggande brädor och överljus samt fyra tvådelade tvålufts träfönster med mittpost med bruten vit linoljefärg. Bron är av horisontella brädor med tre steg. Innertaket är ett s.k. tredingtak, eller schesmetak. Den öppna spisen ligger i ”ron”, hörnet intill kammarväggen.

Fler förändringar

Förutom ändringen från spåntak till plåttak och takved finns ett flertal avvikelser på nuvarande Tegsstuga jämfört med fotografier tagna före nedmontering och återuppbyggnad på 1960-talet. Dessa skillnader innefattar överljus, entredörr, fönster och knutlådor. Överljuset hade tidigare två glasrutor, numera tre. Dörren var en pardörr med tredelade fyllningar och har ersatts av en enklare plankdörr. Samtliga fönster är numera fyrglasfönster medan byggnaden enligt fotografier 1936 tycks ha haft sexglasfönster i salen och fyrglasfönster i kammaren. Fönstret på salens kortsida har utvändigt haft två följare på vardera sidan, dessa saknas idag. Knutlådorna tycks ha lagts till vid renoveringen på 1960-talet, troligen för att skydda knutskallarna, tidigare knutlådor var enligt fotografier från 1936 av enklare slag.

Hör folklivsfanatikern Job Andersson berätta om byggnaden:

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp