Gå till sidans huvudinnehåll
Logotyp

Maja Beskow

Maja Beskow (1877–1964) arbetade som teckningslärarinna vid Umeå högre allmänna läroverk under åren 1900–37. Hon var läroverkets första kvinnliga lärare. Maja Beskow var född och uppvuxen i Öregrund, och examinerades som teckningslärare vid Tekniska skolan i Stockholm våren 1900. Samma år på hösten fick Maja Beskow ett vikariat som teckningslärarinna vid Umeå högre allmänna läroverk, en tjänst som blev permanent 1903.

Beskow var skolans första kvinnliga lärare och eftersom  statliga tjänster inte var tillgängliga för kvinnor vid den här tiden tvingades hon söka dispens hos Kungl. Maj:t för att få den ordinarie tjänsten. Det kom att dröja ytterligare två decennier innan Maja Beskow fick en kvinnlig lärarkollega vid skolan. Beskow gick i pension 1937 och lämnade avtryck hos både elever och kollegor vid skolan. Med stor yrkeskunnighet och ett genuint engagemang lyckades hon vinna respekt och förtroende. Kontakten med läroverket och många av eleverna behöll hon livet ut.

Maja Beskow undervisade vid läroverket från 1903 fram till förtidspensioneringen 1937, som sannolikt orsakats av arsenikhaltiga ångor från läroverkets innerväggar. Bland hennes elever märks formgivaren Stig Lindberg, konstnärerna Kjell Rosén och David Wretling samt fotografen Bertil Ekholtz.

Genom sitt engagemang i Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) lärde hon kännaren tjugo år äldre Juliana (Julia) Byström (1857–1946), som var lärarinna vid elementarläroverket för flickor. De kom att bo tillsammans från 1912 till Julia Byströms död.

Beskow var en hängiven amatörfotograf. Samlingen innehåller många av hennes egna fotografier men också bilder som andra har tagit.

Maja Beskows samling i museets digitala databas Sök i samlingarna

Bläddra med pilarna och förstora med ett klick.

Logotyp
[mbhi_location="ordinarie tider vbm"]
Logotyp