Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Ljud på friluftsmuseet

Med anledning av att Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse för Norrländskt Kulturstöd under 2020 uppmärksammade sina tidigare pristagare erbjöds Västerbottens museum möjligheten att engagera kreatörer att verka inom museets ramar under våren. Musikerna Sara Ajnnak, Birgit Lindberg och Anton Teljebäck bjöds in för att skapa varsitt ljudbaserat verk som tolkar en plats på friluftsmuseet. Du kan lyssna i telefonen på plats på friluftsmuseet, eller via länkarna här nedan

Birgit Lindberg. Foto: Malin Grönborg

April (2:24)
Musik och framförande: Birgit Lindberg
Verket är skapat för ett grönskande friluftsmuseum – med vemodig ton i ett föränderligt landskap

Sara Ajnnak. Foto: Carl-Johan Utsi

SOS Sápmi (6:38)
Framförande: Sara Ajnnak
Text & musik: Sara Ajnnak & Stein Austrud
Producent: Stein Austrud
Verket är skapat för de samiska vistena på friluftsmuseet – uråldriga jojktoner möter nutida elektroniska influenser.

Anton Teljebäck. Foto: Sofia Breimo

Neas kvarnpolska (4:29)
Musik och framförande: Anton Teljebäck
Verket är skapat för vattenkvarnen på friluftsmuseet – med avstamp i kvarnens ursprungliga funktion och sammanhang i Västra Ormsjö. Det börjar med vatten…

 

***

Gunborg och Sten Rosenströms Stiftelse för norrländskt kulturstöd – Rosenströmska stiftelsen – bildades i maj 2010 på initiativ av Sten Rosenström.

Stiftelsens ändamål skall vara att främja kulturellt skapande i Norrland genom ekonomiskt såväl som mentalt stöd till individer eller institutioner kulturellt verksamma i Norrland och även till stöd för dem som från annan plats verkar för norrländska kulturella teman. Kultur skall i detta sammanhang förstås som ett brett begrepp.

 

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp