Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Att använda landskap

Fanny Carinasdotter
Anja Örn
Tomas Örn

Att använda landskap är ett pågående projekt sedan 2016 som Fanny Carinasdotter, Anja Örn och Tomas Örn arbetar kollektivt med. Med Bolidens stora koppardagbrott Aitik strax utanför Gällivare som utgångspunkt undersöker konstnärerna utvinningens estetik. De tittar på de mänskliga och ekologiska konsekvenserna av gruvans expandering och följer förflyttningar och rörelser i ett industriellt föränderligt landskap.

I utställningen visas delar av projektet Att använda landskap; den första delen med samma namn, är en videoinstallation som undersöker landskapet runt hålet i text och bild. Verket rör sig över gränsen mellan industrin och naturen, och snuddar vid de konfliktytor som uppstår där olika intressen möts. I stället för att följa en enda berättelse med bestämd utgång låter konstnärerna de många rösterna förbli motstridiga och mångbottnade.

Den andra delen, En plats försvinnande, dokumenterar förflyttningar och försöket att återskapa några av de höga naturvärden som går förlorade då gruvan expanderar. Konstnärerna följer döda träd i olika stadier av förruttnelse som flyttats från ett område med höga naturvärden till ett område med mindre höga naturvärden, i ett experiment att återskapa naturvärden på annan plats. Förflyttningen av träden representerar också flytten av människorna. Träden och stigarna representerar både de personliga berättelserna och ställer frågor om den antropocena tidsålder vi befinner oss i.

Att använda landskap har genomförts med stöd från Galleri Syster och producerats i samarbete med Statens konstråd.

En plats försvinnande har genomförts med projektstöd från Konstnärsnämnden.
Musiken är komponerad av Robert Pörschke.


Anja och Tomas Örn presenterar sitt verk Att använda landskap som de gjort tillsammans med Fanny Carinasdotter. Verket ingår i utställningen Människans natur.
Videoproduktion: Västerbottens museum.

Kontakt och information

Alexandra A. Ellis

Curator, dokumentärfotografi
090 20 20 338
alexandra.ellis@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp