Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Vårt uppdrag

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information.

Museet har ett 60-tal medarbetare, och består dels av det förvaltande bolaget Västerbottens museum AB, dels av Stiftelsen Västerbottens museums samlingar. Museet arbetar med de traditionella uppdragen samla, vårda och visa och strävar ständigt efter att finna nya vägar i denna verksamhet.

Vår ambition är att vara ett länsmuseum i tiden, med ökad delaktighet och i dialog med medborgarna. Det innebär bland annat ett aktivt arbete i hela länet med ”lokalkontoren” Alla Tiders på kommunbiblioteken, omfattande museipedagogiska och kulturturistiska projekt samt med att göra museets samlingar tillgängliga med hjälp av det egenutvecklade samlingshanteringssystemet Sofie.

Kontakt och information

Ulrica Grubbström

VD, länsmuseichef
090 20 20 304
ulrica.grubbstrom@vbm.se

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp