Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Rep och knopar

Segelfartygens säkerhet är beroende av att seglens alla rep och linor sitter fast ordentligt. Till det krävs många olika sorters knutar, eller knopar som de ibland kallas.

Att kunna göra knutar och knopar är nödvändiga kunskaper för en sjöman. Det är en sport att lära sig så många som möjligt! Svåra knopar bevaras som hemligheter, och kan bytas mot kunskap om en annan svår knop. Man kan också byta sin veckoranson av smör eller socker mot att få en svår knop förklarad för sig.

Ett annat vanligt sjömanshantverk är att klä in flaskor med rep för att de ska bli mera tåliga för stötar ombord. Det kallas tränsning.

Rep och linor, som inom sjöfarten kallas tågvirke, tillverkas av olika växtfibrer som hampa, bomull och lin. Tågvirket finns i många grovlekar – de tjockaste kallas tross.

Orkar du lyfta trossen?

English

Ropes and knots

The safety of sailing ships depends on their ropes and on securely fastening these ropes to the sails. This requires many different kinds of knots or hitches.

Being able to tie knots is an essential skill for a sailor. Mastering as many as possible is a sport. Difficult knots are kept secret and can be exchanged for knowledge about another difficult knot. You might also give someone your weekly ration of butter or sugar in exchange for having a difficult knot explained to you.

Another common sailor’s craft is to wrap bottles with ropes to make them more resistant to breaking on board. This is called braiding.

Ropes and lines, which in shipping are called cordage, are made from plant fibres, such as hemp, cotton and flax. Cordage can be found in many sizes; the thickest are called hawsers.

Can you lift the hawser?

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp