Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Residensjury 2021

Hannah Modigh är utbildad vid Nordens Fotoskola och Kungliga Konsthögskolan. Hon har givit ut fem böcker varav Hillbilly Heroin, Honey vann årets fotobok 2010. Hennes fotografi fokuserar på förhållandet mellan plats och människa, och hon förmedlar känslor med ett bildspråk där saker sker under ytan, där stor betydelse ges till det subtila. Hennes bilder har vunnit utmärkelser och ställts ut både i Sverige och internationellt, bland annat på Gallery of Photography i Dublin, Das Münchner Stadtmuseum, Fotohof i Salzburg och La Fondation Calouste Gulbenkian i Paris. Hon är även representerad på Moderna Museet i Stockholm.

Jens Olof Lasthein är utbildad vid Nordens fotoskola 1989–92 och har arbetat som frilansfotograf sedan dess, dels med egna projekt, dels för olika tidskrifter. Han har haft drygt 50 separatutställningar runt om i världen och gett ut fyra fotoböcker: Moments in Between om 90-talets krig på Balkan, White Sea Black Sea om gränslandet mellan Europas Öst och Väst, Home Among Black Hills med bilder från kol- och stålstaden Charleroi i Belgien, samt Meanwhile Across the Mountain med bilder från Kaukasus. Ett genomgående tema har varit gränser – inre och yttre – och frågan vad de betyder för människor; i sin yttersta konsekvens konflikt och krig. Jens har för tillfället ett femårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden för att genomföra ett projekt om europeiska utposter.

Josefine Furu är fotoantikvarie vid Västerbottens museum. Här hanterar hon museets fotoarkiv, vilket består av cirka åtta miljoner fotografier, negativ samt filmer i olika format. Josefine arbetar med allt från äldre arkivmaterial, såsom 1900-talets ateljé- och bygdefotografi med fotografer som Hanna Bäckman och Robert Lundgren till nutida, nyskapat material i form av samtidsdokumentationer och av allmänheten givna fotografier. Josefine hoppas på att vi en dag kommer att se museisamlingar med en större bredd, där fler individer känner sig representerade.

Maryam Adjam är etnolog och forskare, verksam vid Umeå universitet. Genom att arbeta med kreativa och konstnärliga metoder som etnografisk poetik och visuell etnografi undersöker hon hur hågkomster av krig och våld framträder i bild och berättelser. Hennes nuvarande projekt ”De försvunnas arv” undersöker frånvaro som minne och kulturarv. Hon skrivit boken Minnesspår: Hågkomstens rum och rörelse i skuggan av flykt, som utkom 2017.

Oskar Östergren Njajta är filmproducent, manusförfattare och regissör baserad i Dearna/Tärnaby. Han är utbildad vid Umeå Universitet, Sámi allaskuvla och Nordens Dokumentärfilmskola på Biskops-Arnö. Östergen Njajta var medproducent för filmen Sameblod och är delägare i produktionsbolaget Bautafilm AB. Han är styrelseledamot i Sámi Filmbmabargiid Searvvi och Internásunála Sámi Filbmainstituhtta. Östergren Njajta är också grundare av Dellie maa – Sápmi Indigenous Film & Art Festival och projektledare för etableringen av det nya samiska kulturcentret, Aejlies, i Dearna.

 

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp