Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Skämd mat och skorpor med mask

Många skeppare köper in så billig mat som möjligt inför sina resor. Det är vanligt att provianten är dålig redan vid leveransen till fartyget. Detta är ingen hemlighet. I tidningarna annonseras om ”ett parti skämt kött, lämpligt för skeppsbruk”.

Även om maten är färsk vid resans början blir den snabbt förstörd ombord. Trots att det mesta är torkat och saltat så går det inte att hålla kackerlackor, brödloppor och maskar borta från matförråden.

Skeppsskorpor är sjömännens ersättning för färskt bröd. De gräddas två gånger för att få bättre hållbarhet, men blir ändå angripna. Det är viktigt att knacka skorporna i bordet innan de äts så att alla djur ramlar ut!

År 1883 skriver en 11-årig sjöman i ett brev till sina föräldrar:

”Vi lever på ettersaltat kött, som förmodligen är flera år gammalt. Därtill får vi skeppsskorpor, som känns kalla i munnen. Det beror på att maskarna i dem är kalla och feta, ungefär som kalvsylta.”

English

Spoiled food and biscuits with worms

Many skippers buy as little on food as possible for their trips. It is common for the provisions to already be bad when delivered to the ship. This is no secret. The newspapers advertise “a batch of spoiled meat, suitable for ship use”.

Even if the food is fresh at the start of the trip, it can quickly become spoiled on board. Though most of it is dried and salted, keeping cockroaches, bread fleas and worms away from food supplies may not be possible.

Ship biscuits serve as sailors’ substitutes for fresh bread. They are baked twice for better shelf life, but they can still become infested. It is important to knock the biscuits on the table before eating them so that all the bugs fall out!

In 1883, an 11-year-old sailor writes in a letter to his parents:

“We live on salted meat, which is probably several years old. In addition, we get ship biscuits, which feel cold in the mouth. This is because the worms in them are cold and fat,

kind of like jellied veal.”

Logotyp
Laddar öppettider...
Logotyp