Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Splitvedsskuta

I Umeälvens utlopp, i Holmsund, ligger splitvedsskutorna. Det är båtar som lastas med spillbitar från sågverken, så kallad splitved. Ordet splitved kommer från engelskans split wood, som betyder småved. Den säljs framför allt till England för att användas som brasved och för att tillverka lådor av.

Veden körs ut med pråmar och ställs tätt ihop på högkant tills skutan är fylld. Det är vanligt att kvinnor anställs för lastning av splitveden. De anses utföra arbetet bättre än män, men får bara hälften så stor lön! Att lasta en splitvedsskuta tar upp till 4 veckor för 40 kvinnor.

Det är också vanligt att småpojkar arbetar i hamnen för att hjälpa till med olika sysslor på båtarna.

Det var i regel yngre ogifta kvinnor eller fattiga äldre änkor som arbetade på splitvedsskutorna. Eftersom det var ganska ovanligt att kvinnor lönearbetade vid den här tiden var splitvedskvinnorna ofta föremål för ryktesspridning och förtal.

English

Split wood boat

The split wood boats lie at the outlet of the Ume River in Holmsund. These boats are loaded with waste pieces from the sawmills, so-called split wood. The word split wood comes English and refers to small pieces of wood. It is mainly sold to England as firewood and material for boxes.

Barges are used to transfer the wood to the boats, where it is packed tightly together edgewise until fully loaded. Women commonly are hired to load the split wood. They are considered better at performing this work than men but receive only half as much pay. Loading a split wood boat takes up to four weeks for 40 women.

Young boys also often work in the part to help with various chores on the boats.

Younger unmarried women or poor older widows usually worked on the split wood boats. Since it was unusual for women to work at this time, the split wood women were often the subject of rumour-mongering and slander.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp