Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Uppdragsverksamhet

Vid museet finns en särskild uppdragsverksamhet som omfattar kulturmiljö, etnologi och konst. Förutom det självskrivna geografiska området Västerbottens län åtar vi oss även uppdrag utanför länet. Bland våra större uppdragsgivare märks Riksantikvarieämbetet, Skogsvårdsstyrelsen, Länsstyrelsen, Vägverket, Banverket, länets kommuner och Svenska kyrkan.

Vi erbjuder:

  • Kulturhistoriska utredningar inom arkeologi, byggnadsvård och kulturmiljö
  • Kulturmiljöanalyser i samband med förstudier och utredningar inför MKB och Öpl.
  • Arkeologiska inventeringar, utredningar och undersökningar.
  • Byggnadsinventeringar, utredningar, projekteringar och upprustningsarbete.
  • Underlag för kommunala kulturmiljöprogram.
  • Antikvarisk medverkan vid kyrkoupprustningsarbeten.
  • Inventering av kyrkliga inventarier och byggnader samt begravningsplatser.
  • Industrihistoriska inventeringar och utredningar.
  • Utställningar, skyltar, böcker, broschyrer, med mera.

Kontakt och information

Jans Heinerud

Avdelningschef: Kulturmiljö
090-16 39 15
070-204 22 77
jans.heinerud@vbm.se

Logotyp
Museet är stängt
Logotyp