Gå till sidans huvudinnehåll Gå till sidans meny
Logotyp

Tjärhovet i Umeå hamn

Tjära används för träimpregnering av båtar och fartyg. Det är en viktig handelsvara under hela 1800-talet. Västerbotten står för en stor del av Sveriges tjärproduktion och tjära är en av länets största exportprodukter!

Att bränna tjära är en betydelsefull binäring till jordbruket och ger bönderna en möjlighet att skaffa kontanter.

Tjäran tillverkas av kådrika tallstubbar i en tjärdal. Genom att bygga en grop där veden täcks över och hettas upp smälter kådan i veden och bildar tjära. Tjärdalen ligger oftast i en sluttning. På så sätt kan den färdiga tjäran rinna genom en ihålig stock eller ränna och samlas upp i en tunna nedanför tjärdalen.

Tjärtunnorna transporteras till Umeå, där de staplas i det så kallade tjärhovet, i väntan på export.

Tjärhovet flyttades år 1878 från Umeå hamn till Teg, på älvens södra sida. Toppåret för tjärexport från Umeå var 1906, då det utskeppades 33 000 tunnor tjära.

English

Tar processing in Umeå Port

Tar is used to impregnate the wood of boats and ships. It is an important commodity throughout the 19th century. Västerbotten accounts for a large part of Sweden’s tar production, and tar is one of the county’s largest export products.

Extracting tar is a major source of extra income beyond agriculture, allowing farmers to earn cash.

The tar is made from resinous pine stumps in a tar pile. By building a pit where the wood is covered over and heated, the resin in the wood can be melted to form tar. Normally, tar piles are placed on a slope. The finished tar can then flow through a hollow log or trough and be collected in a barrel below.

The tar barrels are taken to Umeå, where they are stacked in the tar yard (tjärhovet) pending export.

The tar yard was moved in 1878 from Umeå’s port to Teg, on the south side of the river. Tar exports from Umeå peaked in 1906, when 33,000 barrels of tar were shipped out.

Logotyp
[mbhi_location="VBM"]
Logotyp